DBAMY O  RÓWNOWAŻNY ROZWÓJ POLSKI
 

Troska o klimat i środowisko nie jest uwarunkowana religijnie czy światopoglądowo, nie ma także barw ideologicznych, ani partyjnych. Przeciwnie, dbałość o stan Ziemi, o ochronę przyrody i naturalnych zasobów w skali planety, własnego kraju oraz swojej „małej ojczyzny”, to wartość uniwersalna i humanistyczna, jeden z wyznaczników ludzkiej wrażliwości, by nie powiedzieć – człowieczeństwa.  W tak rozumianą ideę ekologii – przy zachowaniu wszelkich proporcji i przy uwzględnieniu specyficznych form funkcjonowania – wpisuje się działalność Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFOŚiGW) – największej w kraju instytucji publicznej finansującej ekorozwój Polski.  

O znaczeniu działań proekologicznych wypowiadają się największe autorytety współczesnego świata, poczynając od papieża Franciszka, który 24 maja 2015 r. ogłosił encyklikę Laudato si’, poświęconą „trosce o wspólny dom”, a przez publicystów nazywaną często „ekologiczną” lub „zieloną” encykliką.

Dbałość o stan naturalnego otoczenia w Polsce stanowi normę konstytucyjną, gdyż ustawa zasadnicza w art. 5 stwierdza jednoznacznie, że Rzeczpospolita Polska „zapewnia ochronę środowiska, kierując się zasadą zrównoważonego rozwoju”. Polityka ekologiczna państwa, wytyczana przez Ministerstwo Klimatu i Środowiska, zwłaszcza gdy idzie o bezpieczeństwo i niezależność energetyczną kraju, w obecnej sytuacji geopolitycznej stanowi wręcz  element polskiej racji stanu.  

W jej realizacji aktywnie uczestniczy NFOŚiGW jako państwowa osoba prawna, główne ogniwo polskiego systemu wspierania ochrony klimatu i środowiska, największe w kraju źródło finansowania strategicznych, kluczowych, najważniejszych i najbardziej innowacyjnych projektów proekologicznych. NFOŚiGW jest wyspecjalizowaną instytucją finansów publicznych, która od 34 lat dba o ekorozwój Polski. Czyni to systemowo wraz z 16 wojewódzkimi funduszami ochrony środowiska i gospodarki wodnej oraz Bankiem Ochrony Środowiska, co zapewnia rozległą i skuteczną dystrybucję środków na ekologię.

 

 

Dzięki środkom NFOŚiGW uruchomiono inwestycje o wartości ponad 290 mld zł, czego prawie 2/3 dzięki środkom własnym NFOŚiGW. Z wsparcia korzystają zwłaszcza przedsiębiorcy, samorządy,  administracja państwowa,  uczelnie, organizacje pozarządowe oraz osoby prywatne.

 

tekst przesłany przez NFOŚiGW

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Wesprzyj nas

Płatności realizowane przez dotpay

Zdjęcia pochodzą z serwisu www.freepik.com