1. Organizatorem projektu Go Korea! oraz dysponentem danych osobowych uczestników Jest KBO ŚDM z siedzibą w Warszawie, ul. Wyszyńskiego 6, 01-015 Warszawa. Projekt jest zgodny z działalnością statutową KBO ŚDM, jako działanie na rzecz promocji ŚDM w Polsce. 
 2. Dochód z realizacji projektu w postaci rozprowadzonych kuponów przeznaczony jest na działalność statutową KBO ŚDM. 
 3. Kupony Go Korea! można nabywać podczas wydarzeń religijnych w Polsce, którym patronuje KBO ŚDM przy namiocie oznakowanym logotypem KBO ŚDM i napisem Go Korea. Aktualna lista wydarzeń dostępna jest na stronie internetowej. Kierownik zespołu wolontariuszy ma upoważnienie od kierownictwa KBO ŚDM do przyjmowania kuponów od uczestników zawierająych dane osobowe. 
 4. Pamiątki ŚDM są przedstawione na stronie sdmpolska.pl pod kodem QR dostępnym na kuponie. Dostępność pamiątek jest uzależniona od aktualnego stanu magazynowego. Każde wydarzenie ma ograniczoną liczbę pamiątek. Strona z pamiątkami jest na bieżąco aktualizowana odnośnie dostępności. 
 5. Każdy uczestnik może nabyć dowolną ilość kuponów, by zwiększyć swoje szanse w losowaniu nagród, nie mniej jednak przysługuje w takiej sytuacji prawo tylko do jednej pamiątki.
 6. Uczestnik ma obowiązek odebrać pamiątkę w chwilą nabycia kuponu. Po odejściu od namiotu nie będzie możliwości pobrania pamiątki. 
 7. Uczestnik projektu może dobrowolnie zadysponować swoim kuponem. Nie jest obowiązany do uczestnictwa w losowaniu nagrody głównej oraz nagród ŚDM. 
 8. Warunkiem wzięcia udziału w losowaniu nagrody głównej i nagród ŚDM jest przekazanie wypełnionego kuponu w ręce wolontariuszy obecnych podczas wydarzenia, wspomnianego w punkcie 3.  Można także odesłać wypełniony kupon na adres KBO ŚDM, wskazany w punkcie 1. Można także przesłać zdjęcie lub skan mailem na adres biuro@sdmpolska.pl, przy czym należy obowiązkowo zachować kupon do weryfikacji w przypadku wygranej w konkursie. 
 9. Uczestnik w przypadku wygranej jednej z nagród może ją przekazać innej innej osobie. Nie może ubiegać się o ekwiwalent pieniężny w przypadku rezygnacji z nagrody. 
 10. W projekcie ma prawo wziąć udział każdy uczestnik, także osoba niepełnoletnia. W przypadku przekazywania danych osobowych, koniecznych do rejestracji w losowaniu nagrody głównej i nagród ŚDM osoby niepełnoletnie powinny wpierw uzyskać akceptację rodziców lub opiekunów prawnych. 
 11. Przekazanie danych osobowych zawartych w kuponie jest wyrażeniem zgody na użycie tych danych w celach konkursowych. Organizator deklaruje, że dane te zostaną użyte wyłącznie w celach wyłonienia zwycięzców projektu Go Korea! W trakcie trwania projektu uczestnik, który przekaże dane osobowe otrzyma w formie newslettera aktualne informacje odnośnie przygotowań do ŚDM w Seulu oraz działań statutowych, wspieranych ze sprzedaży kuponów projektu Go Korea! Po zakończonym projekcie każdy z uczestników ma prawo zgłosić wycofanie swoich danych z listy mailingowej KBO ŚDM. Osobą uprawnioną
 12. Wstępny termin losowania nagrody głównej to marzec 2026 roku. Może ulec zmianie, o czym zostaną powiadomieni aktualni uczestnicy projektu emailem. Losowanie nagród ŚDM planowany jest na styczeń 2027, w zakładanym roku wydarzenia ŚDM w Seulu. 
 13. Zwycięzca nagrody głównej otrzymuje voucher w postaci przelotu i udziału w ŚDM w Seulu. Organizator przewiduje 5 nagród głównych. Zwycięzca może przekazać voucher innej osobie. W przypadku rezygnacji z udziału w ŚDM w Seulu i nieprzekazania vouchera innej osobie nie ma możliwości uzyskania ekwiwalentu w postaci pieniędzy. Podobna zasada obowiązuje w przypadku nagród ŚDM (20 pakietów seulskich, 50 pakietów polskich i 100 flag białoczerwonych.
 14. Regulamin obowiązuje od 25 maja 2024 roku do zakończenia ŚDM w Seulu w 2027 roku. 
   
Zdjęcia pochodzą z serwisu www.freepik.com