Organizacje

Grupy i stowarzyszenia katolickie w Polsce i na świecie

Krajowe Biuro Organizacyjne ŚDM nie jest odrębną instutucją, której podmiotem jest młodzież. Od momentu powstania, a więc od 1999 roku celem KBO jest ścisła współpraca ze wszystkimi organizacjami młodzieżowymi, którym bliskie są wartości chrześcijańskie i są otwarci na stałą formację

Widząc obecnie bogactwo dróg formacji do przemyślenia pozostaje kwestia, czy trzeba tworzyć jeszcze osobny program formacji pod szyldem ŚDM? Jak mówił do nas papież Benedykt i inni papieże - program jest jeden - jest nim Chrystus i Jego Ewangelia. Czy to będzie KSM, czy Ruch Światło Życie, czy wspólnoty salezjańskie, studenckie, harcerskie, wspólnoty neokatechumenalne - zawsze jeśli prowadzą do spotkania z żywym Bogiem spełniają swoją misję. To jest cel katechezy i formacji - relacja z żywym Bogiem i wspólnota serc zanurzonych w Słowie i sprawowanej liturgii. Takie wspólnoty są jak maleńkie krople żywej wody w środowisku parafialnym. Od nich się to wszystko zaczyna i to one są bardzo ważne w zrozumieniu idei ŚDM.


Kiedy Papież woła młodych na kolejne spotkanie w wymiarze światowym - to po to, aby te żywe krople połączyły się w wielki ocean. To czas, kiedy tworzymy widzialną jedność w różnorodności. Dzielimy się wiarą, ubogacamy się świadectwami z całego świata. Kiedy wracamy do domu znowu dzielimy się na mniejsze krople i kontynuujemy to doświadczenie w parafiach, gdzie jest naturalne środowisko dojrzewania w wierze. Warto zauważyć, że te wracające wspólnoty jak krople żywej wody z wielkiego oceanu są już inne, bo mają w sobie doświadczenie wiary młodych całego świata. 

Zapraszamy wszystkich moderatorów odpowiedzianych za formację młodzieży w skali ogólnopolskiej czy diecezjalnej do przesyłania na naszą stronę informacji o swojej działalności i programie formacyjnym. Z radością umieścimy na naszej stronie i udostępnimy wszystkim zainteresowanym poprzez kanały mediów społecznościowych. 

Najbardziej znane obecnie wspólnoty młodzieżowe w Polsce 
Oczywiście lista i zakładki będą uzupełniane na bieżąco po otrzymaniu informacji od konkretnej wspólnoty - bardzo mile widziane w przesłanych danych kontakty do moderatorów i liderów wspólnot
Zdjęcia pochodzą z serwisu www.freepik.com