Wolontariat

Czyli zaszczytna służba podczas ŚDM

 

Wolontariat to zaszczytna służba w czasie przygotowań i przebiegu Światowych Dni Młodzieży. Udział w wolontariacie jest podyktowany pragnieniem serca, by służyć drugiemu i poświęcić swoje życie dla innych.

 

Jeśli chcesz zostać wolontariuszem podczas ŚDM

 1. Każdy wolontariusz powinien mieć grupę macierzystą, w której trwają spotkania przygotowujące do ŚDM. Warto zatem poszukać w okolicy, gdzie taka grupa już jest. Można skorzystać z interaktywnej mapy Polski, aby znaleźć taki punkt w diecezji
 2. Wolontariusz powinien także włączyć się na miarę swoich możliwości w pomoc księżom, liderom lub animatorom, którzy przygotowują spotkania w punktach przygotowań
 3. Wielu wolontariuszy pojedzie pierwszy raz na ŚDM - dlatego te spotkania w grupach oraz pomoc to okazja, aby wejść w przygotowanie duchowe, zwłaszcza, że w Lizbonie nie będzie na to zbyt wiele czasu
 4. Wolontariusze wylatują do Lizbony 23 lipca i pozostają do 7 sierpnia. Będą mieli zakwaterowanie i wyżywienie na podstawie specjalnego pakietu dla wolontariusza. W tym czasie odbędzie się szkolenie i zapadnie decyzja o zadysponowaniu do konkretnych zadań w Lizbonie
 5. Wolontariusze organizują transport lotniczy we własnym zakresie - po rekrutacji spotkaniu rekrutacyjnym osoby zakwalifikowane do wolontariatu otrzymają certyfkat, rejestrują się w systemie i po maksymalnie miesiącu otrzymują już ostateczną decyzję z Komitetu w Lizbonie. Wtedy już z całą pewnością można zakupować bilety
 6. Obok pakietu wolontariusza wolontariusze otrzymają również po preferencyjnych cenach pakiet polski oraz pełne ubezpieczenie na czas pobytu
Jeśli jest wszystko jasne - przejdź do formularza zgłoszeniowego. Im szybciej się zapiszesz, tym szybciej otrzymasz odpowiedź. 
Zobacz, jak w Lizbonie wyglądaja organizacja wolontariuszy z całej Portugali
 

 


Osobą odpowiedzialną w Lizbonie za koordynowanie pracami wolontariuszy jest Margarida Manaia


 
Osobą odpowiedzialną w Polsce z ramienia KBO ŚDM jest Viktoria Samp. Viktoria ma duże doświadczenie jeśli chodzi o pracę przy ŚDM, podczas edycji ŚDM w Krakowie pracowała przez cały rok w centralnym biurze przygotowań

 

 


 

Wolontariat został podzielony na trzy okresy: 

 1. Wolontariat długoterminowy (long-term volunteers)
 2. Wolotariat średnioterminowy (medium-term volunteers)
 3. Wolontariat krótkoterminowy (short-term volunteers)

 

Wolontariat długoterminowy

To ok. 20 osób z całego świata, którzy podjęli pracę w Komitecie Lizbońskim od września 2022 do końca trwania ŚDM w Lizbonie. Wolontariusze długoterminowi są posłani przez KBO ŚDM, po uprzedniej rekrutacji. Obecnie lista na wolontariuszy długoterminowych została już zamknięta.

Z Polski na wolontariat długoterminowy zostali wydelegowani: 

 1. Zuzanna Wichowska z Zalesia Górnego 
 2. Bartosz Placak z Krakowa 
Wolontariat średnioterminowy

To zaproszenie do tych, którzy chcieliby podjąć pracę kilka miesięcy przed ŚDM w Lizbonie. Według wstępnych ustaleń miałby rozpocząć się od marca 2023. Wolontariusze średnioterminowi zostaną zakwaterowani w rodzinach, będą mieli zapewnione wyżywienie oraz transport środkami komunikacji miejskiej i kieszonkowe. Oczekiwana liczba wolontariuszy z Polski - do 20 osób. 

Osoby chętne do wolontariatu średnioterminowego prosimy o zgłoszenia email - biuro@sdmpolska.pl. Obecnie poszukiwani są wolontariusze do tłumaczeń i prowadzenia mediów społecznościowych z doświadczeniem.

Wolontariat krótkoterminowy

Rozpoczyna się 23 lipca i trwa do 7 sierpnia 2023 (daty podróży). Oczekiwana liczba wolontariuszy z całego świata to ok 20 tysięcy osób. Cały czas trwa rekrutacja wolontariuszy krótkoterminowych i potrwa tak długo, jak będzie wymagać tego sytuacja.
Spodziewana liczba wolontariuszy z Polski to 500 osób.

Pozostałe informacje

Rekomendowany wiek wolontariuszy - między 18 a 35 rokiem życia. Każdy z kandydatów na wolontariusza musi mieć certyfikat, wydany przez KBO ŚDM według specjalnego wzoru z użyciem kodu nadanego dla Episkopatu Polski. 

Zanim przystąpimy do rekrutacji prosimy, aby zdecydowani na wolontariat dołączyli do grupy wolontariuszy, utworzonej na naszym facebooku - Krajowe Biuro Organizacyjne ŚDM - Polska,  @kbosdmpolska, bezpośredni dostęp do grupy -
  
 

 

Po dołączeniu do grupy należy wypełnić kwestionariusz :

 

„Cóż takiego skłania wolontariusza do poświęcenia swego życia dla innych? Przede wszystkim naturalny odruch serca, który przynagla każdego człowieka do pomocy drugiemu — swemu bliźniemu. (...) Wolontariusz, gdy bezinteresownie może dać innym coś z siebie, doświadcza radości, która przewyższa to, czego dokonał.”
(
Jan Paweł II, Miłość najwspanialszą formą ewangelizacji, Przesłanie na zakończenie Międzynarodowego Roku Wolontariatu (5 grudnia 2001)

Po rejestracji w ciągu kilku dni wyślemy informację o grafiku spotkań rekrutacyjnych 

Krajowe Biuro Organizacyjne Światowych Dni Młodzieży

NIP: 8212093200
REGON: 014954007


 
19 1240 2685 1111 0011 1513 1027
Bank Pekao S.A

 
+48504894489

Napisz do nas

bp Grzegorz Suchodolski

Przewodniczący Rady KEP ds. Duszpasterstwa Młodzieży

Adres
Siedlce

ks. Tomasz Koprianiuk

Dyrektor KBO ŚDM

Telefon
+48 504 894 489
Adres
Warszawa

Marek Dziedzic

Sekretarz honorowy KBO ŚDM

Telefon
+48 782 531 405
Adres
Warszawa

Magdalena Sierka

Rzecznik prasowy, media społecznościowe

Telefon
+48 514 856 134
Adres
Dąbrowa Górnicza

Viktoria Samp

Koordynator wolontariatu ŚDM

Telefon
+48 607 145 917
Adres
Rumia

Ks. Andrzej Sochal

Logistyka ŚDM

Telefon
+48 504 036 207
Adres
Siedlce

Bądź na bieżąco!

Zdjęcia pochodzą z serwisu www.freepik.com