Wolontariat

Czyli zaszczytna służba podczas ŚDM

 

Wolontariat do zaszczytna służba w czasie przygotowań i przebiegu Światowych Dni Młodzieży. Udział w wolontariacie jest podyktowany pragnieniem serca, by służyć drugiemu i poświęcić swoje życie dla innych.

 

Zobacz, jak w Lizbonie wyglądaja organizacja wolontariuszy z całej Portugali

 

 


Osobą odpowiedzialną w Lizbonie za koordynowanie pracami wolontariuszy jest Margarida Manaia


Od 10 września rozpoczniemy reestrację do wolontariatu poprzez formularz, dostępny na stronie internetowej jak również w grupie wolontariuszy na Facebooku. Osobą odpowiedzialną za przyjmowanie zgłoszeń na tym etapie będzie Marcela Sieradzka. 

 


 

Wolontariat został podzielony na trzy okresy: 

  1. Wolontariat długoterminowy (long-term volunteers)
  2. Wolotariat średnioterminowy (medium-term volunteers)
  3. Wolontariat krótkoterminowy (short-term volunteers)

 

Wolontariat długoterminowy

To 20 osób z całego świata, którzy podejmą pracę w Komitecie Lizbońskim od września 2022 do końca trwania ŚDM w Lizbonie. Wolontariusze długoterminowi są posłani przez KBO ŚDM, po uprzedniej rekrutacji. Obecnie lista na wolontariuszy długoterminowych została już zamknięta.

Z Polski na wolontariat długoterminowy zostali wydelegowani: 

  1. Zuzanna Wichowska z Zalesia Górnego 
  2. Bartosz Placak z Krakowa 
Wolontariat średnioterminowy

To zaproszenie do tych, którzy chcieliby podjąć pracę kilka miesięcy przed ŚDM w Lizbonie. Według wstępnych ustaleń miałby rozpocząć się od marca 2023. Wolontariusze średnioterminowi zostaną zakwaterowani w rodzinach, będą mieli zapewnione wyżywienie oraz transport środkami komunikacji miejskiej i kieszonkowe. Oczekiwana liczba wolontariuszy z Polski - do 20 osób. 

Osoby chętne do wolontariatu średnioterminowego prosimy o zgłoszenia email - biuro@sdmpolska.pl. Planowany czas rekrutacji do wolontariatu średnioterminowego to październik - grudzień tego roku.

 Wolontariat krótkoterminowy

Rozpoczyna się 23 lipca i trwa do 6 sierpnia 2023. Oczekiwana liczba wolontariuszy z całego świata to ok 20 tysięcy osób. Jako Biuro Organizacyjne rejestrację wolontariuszy krótkoterminowych  rozpoczniemy wraz z rejestracją wolontariuszy średnioterminowych od października tego roku i potrwa tak długo, jak będzie wymagać tego sytuacja.
Spodziewana liczba wolontariuszy z Polski to 500 osób.

Pozostałe informacje

Rekomendowany wiek wolontariuszy - między 18 a 35 rokiem życia. Każdy z kandydatów na wolontariusza musi mieć certyfikat, wydany przez KBO ŚDM według specjalnego wzoru z użyciem kodu nadanego dla Episkopatu Polski. 

Zanim przystąpimy do rekrutacji prosimy, aby zdecydowani na wolontariat dołączyli do grupy wolontariuszy, utworzonej na naszym facebooku - Krajowe Biuro Organizacyjne ŚDM - Polska,  @kbosdmpolska, bezpośredni dostęp do grupy -
  
 

 

Po dołączeniu do grupy należy wypełnić kwestionariusz :

 

„Cóż takiego skłania wolontariusza do poświęcenia swego życia dla innych? Przede wszystkim naturalny odruch serca, który przynagla każdego człowieka do pomocy drugiemu — swemu bliźniemu. (...) Wolontariusz, gdy bezinteresownie może dać innym coś z siebie, doświadcza radości, która przewyższa to, czego dokonał.”
(
Jan Paweł II, Miłość najwspanialszą formą ewangelizacji, Przesłanie na zakończenie Międzynarodowego Roku Wolontariatu (5 grudnia 2001)

Wkrótce podamy wszystkie niezbędne informacje co do spotkań rekrutacyjnych 

Krajowe Biuro Organizacyjne Światowych Dni Młodzieży

NIP: 8212093200
REGON: 014954007


 
19 1240 2685 1111 0011 1513 1027
Bank Pekao S.A

 
+48504894489

Napisz do nas

bp Grzegorz Suchodolski

Przewodniczący Rady KEP ds. Duszpasterstwa Młodzieży

Adres
Siedlce

ks. Tomasz Koprianiuk

Dyrektor KBO ŚDM

Telefon
+48 504 894 489
Adres
Warszawa

Marek Dziedzic

Sekretarz KBO ŚDM

Telefon
+48 782 531 405
Adres
Warszawa

Marcela Sieradzka

Dni w Diecezjach, tłumaczenia

Telefon
500 857 210
Adres
Warszawa

Magdalena Sierka

Rzecznik prasowy, media społecznościowe

Telefon
514 856 134
Adres
Dąbrowa Górnicza

Bądź na bieżąco!

Zdjęcia pochodzą z serwisu www.freepik.com