Św. Jan de Brito urodził się w Lizbonie w 1647 roku w rodzinie szlacheckiej. W wieku piętnastu lat wstąpił do Towarzystwa Jezusowego, a w wieku 26 lat przyjął święcenia kapłańskie. W 1673 roku rozpoczął pracę misyjną i zginął w Indiach, głosząc Ewangelię. W styczniu 1693 roku, po przebyciu ciężkich mąk, został aresztowany i poniósł śmierć męczeńską.
Został kanonizowany przez papieża Piusa XII 22 czerwca 1947 roku. Dzień jego święta zbiega się z dniem jego męczeńskiej śmierci, 4 lutego.

 

Laska i krzyż

                     


Jako niezrównany misjonarz Indii, ten patron jezuitów nosił ze sobą laskę, która wyznaczała rytm jego misji i krzyż, pod znakiem którego chrystianizował ludy.


Modlitwa

Panie, który z niezwyciężoną stałością umacniałeś męczennika
św. Jana de Brito do głoszenia wiary wśród ludów Indii,
spraw przez jego zasługi i wstawiennictwo,
abyśmy obchodząc wspomnienie jego triumfu,
mogli podążać za jego przykładem wiary i aby ŚDM w Lizbonie
w 2023 roku były dla wszystkich
znakiem nadziei.
Przez Chrystusa, Pana naszego.
Amen.

 

 

Zdjęcia pochodzą z serwisu www.freepik.com