Święty Antoni urodził się w Lizbonie w 1195 roku. Jeszcze jako nastolatek wstąpił do klasztoru Kanoników Regularnych św. Augustyna w swoim rodzinnym mieście. W 1220 roku przeniósł się do klasztoru franciszkanów w Coimbrze. Uczestniczył w kapitule generalnej, która odbyła się w Asyżu w 1221 roku, gdzie poznał Franciszka z Asyżu. Ten wybitny kaznodzieja zmarł 13 czerwca 1231 roku.
W tym dniu obchodzone jest jego święto liturgiczne. Pochowano go w Padwie i niespełna rok po śmierci został kanonizowany przez papieża Grzegorza IX.

 

Lilia

                                   

 

Ten kwiat reprezentuje styl życia św. Antoniego: symbol czystości i siły w walce z pokusami, czyli cech, którymi odznaczał się ten popularny portugalski święty.

 

Modlitwa

Wszechmogący i wieczny Boże, który w osobie św. Antoniego dałeś swojemu ludowi wybitnego głosiciela Ewangelii i potężnego orędownika u Ciebie, spraw, abyśmy z jego pomocą wiernie postępowali według nauk życia chrześcijańskiego i zasłużyli na Twoją opiekę w obliczu każdej przeciwności. Zawierzamy św. Antoniemu Światowe Dni Młodzieży, które odbędą się w mieście, w którym się urodził.
Przez Chrystusa, naszego Pana.
Amen.

Zdjęcia pochodzą z serwisu www.freepik.com