Rzym 1985

List do Młodych. Parati semper

Parati semper

 
List do Młodych

 

Parati semper - przejdź do wersji JP2-online

1. "Abyście umieli zdać sprawę z nadziei, która jest w was". To są życzenia, które kieruję ku Wam, Młodym, od początku bieżącego roku. Rok 1985 został ogłoszony przez Organizację Narodów Zjednoczonych "Międzynarodowym Rokiem Młodzieży", co posiada wieloraką wymowę, przede wszystkim dla Was samych, a także dla wszystkich pokoleń, dla poszczególnych osób, wspólnot i całych społeczeństw. Posiada to również szczególną wymowę dla Kościoła, jako stróża podstawowych prawd i wartości, a zarazem sługi tych odwiecznych przeznaczeń, jakie człowiek i wielka ludzka rodzina ma w Bogu samym..... 

Pobierz cały list... 

 

 
Zdjęcia pochodzą z serwisu www.freepik.com