Rada ds Duszpasterstwa Młodzieży w Polsce 

Bp Grzegorz Suchodolski

Przewodniczący Rady

Biskup Pomocniczy Diecezji Siedleckiej, urodzony: 10.11.1963 w Łukowie.

Funkcje w KEP:
-przewodniczący Rady ds. Duszpasterstwa Młodzieży
-członek Komisji Wychowania Katolickiego
Inne:
-członek Rady Programowej KAI

Bp Adam Bab

Członek rady

Biskup Pomocniczy Archidiecezji Lubelskiej, urodzony: 30.12.1974 w Niedrzwicy Kościelnej

Funkcje w KEP:
-przewodniczący Bilateralnego Zespołu Katolicko-Prawosławnego
-członek Rady ds. Duszpasterstwa Młodzieży
-członek Rady ds. Ekumenizmu
-delegat KEP ds. Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży
Inne:
-członek Komisji Nadzorczej Krajowego Biura Organizacyjnego Światowych Dni Młodzieży

Bp Artur Ważny

Członek Rady

Biskup Sosnowiecki, urodzony: 12.10.1966 w Rzeszowie

Funkcje w KEP:
-przewodniczący Zespołu ds.  Nowej Ewangelizacji przy Komisji Duszpasterstwa
-członek Rady ds. Duszpasterstwa Młodzieży

Bp Marian Florczyk

Członek rady

Biskup Pomocniczy Diecezji Kieleckiej, urodzony: 25.10.1954 w Kielcach

Funkcje w dykasteriach watykańskich:
-członek Papieskiej Rady ds. Kultury

Funkcje w KEP:
-członek  Rady Stałej KEP
-przewodniczący Rady ds.  Społecznych
-członek  Rady ds.  Duszpasterstwa Młodzieży
-delegat  KEP ds.  Duszpasterstwa Sportowców

Inne:
-członek Komisji Nadzorczej Krajowego Biura Organizacyjnego Światowych Dni Młodzieży

Bp Robert Chrząszcz

Członek rady

Biskup Pomocniczy Archidiecezji Krakowskiej, urodzony: 7.10.1969 w Wadowicach

Funkcje w KEP:
-członek Rady ds. Duszpasterstwa Młodzieży
-członek Zespołu przy Delegacie KEP ds. Duszpasterstwa Emigracji Polskiej
-członek Zespołu ds. Nowej Ewangelizacji (przy Komisji Duszpasterstwa)

Inne:
-członek Komisji Nadzorczej Krajowego Biura Organizacyjnego Światowych Dni Młodzieży

Bp Radosław Orchowicz

Członek rady

Biskup Pomocniczy Archidiecezji Gnieźnieńskiej, urodzony: 21.01.1970 w Wysokiej

Funkcje w KEP:
-członek Rady ds. Duszpasterstwa Młodzieży

Bp Marek Marczak

Członek rady

Biskup Pomocniczy Archidiecezji Łódzkiej, urodzony: 17.02.1969 w Piotrkowie Trybunalskim

Funkcje w KEP:
-członek Komisji Nauki Wiary
-członek Rady ds. Duszpasterstwa Młodzieży
-delegat KEP ds. Duszpasterstwa Akademickiego

Bp Andrzej Czaja

Członek rady

Biskup Opolski, urodzony: 12.12.1963 w Oleśnie

Funkcje w KEP:
-członek Rady Stałej
-przewodniczący Komisji Duszpasterstwa
-członek Komisji Nauki Wiary
-członek Rady ds. Ekumenizmu
-członek Rady ds. Duszpasterstwa Młodzieży
-członek Zespołu ds. Kontaktów z Polską Radą Ekumeniczną
-członek Zespołu roboczego ds. kontaktów z Rządem RP w sprawie lekcji religii w szkole

Bp Wojciech Osial

Członek rady

Biskup Pomocniczy Diecezji Łowickiej, urodzony: 19.11.1970

Funkcje w KEP:
-przewodniczący Komisji Wychowania Katolickiego
-przewodniczący Zespołu roboczego ds. kontaktów z Rządem RP w sprawie lekcji religii w szkole
-członek Komisji Duszpasterstwa
-złonek Rady ds. Duszpasterstwa Młodzieży

Ks. Tomasz Koprianiuk

Sekretarz rady

Ks. Tomasz jest kapłanem diecezji siedleckiej, urodzony 9 czerwca 1979 roku, wyświęcony w katedrze siedleckiej 19 czerwca 2004 roku. W ŚDM uczestniczy od 2000 roku, pamiętnego spotkania z papieżem Janem Pawłem II w Rzymie. Jest dyrektorem Krajowego Biura Organizacyjnego ŚDM w Polsce.

Ks. Andrzej Lubowicki

Konsultor rady

Ks. Adam Polak

Konsultor rady

Ks. Marek Sędek

Konsultor rady

Ks. Marek Sędek, ur. 1963-01-08 w Warszawie, prezbiter diec. warsz.-praskiej, dr teologii na Papieskim Wydziale Teologicznym w Warszawie, specjalizacja teologia pastoralna. Od 2015 r. jest moderatorem generalnym Ruchu Światło-Życie i mieszka w Krościenku nad Dunajcem.

Ks. Michał Pabiańczyk

Konsultor rady

Urodził się 25 października 1976. 29 Maja 2004 przyjął święcenia w stopniu prezbiteratu z rąk księdza arcybiskupa metropolity częstochowskiego Stanisława Nowaka. W latach 2007 – 2013 pracował w Itezhi-Tezhi, parafii pod wezwaniem św. Barbary w diecezji Monze. Po powrocie z misji udzielał się przez trzy lata we wspólnocie ewangelizacyjnej, po czym został skierowany do pracy w Wyższym Seminarium Duchowny w Częstochowie. Został skierowany na dalsze studia z zakresu teologii duchowości. Obecnie pełni tam rolę ojca duchownego w Wyższym Międzydiecezjalnym Seminarium Duchownym w Częstochowie. Jednocześnie pełni rolę diecezjalnego duszpasterza do spraw powołań w archidiecezji częstochowskiej.

O. Tomasz Maniura OMI

Konsultor rady

O. Tomasz pochodzi z Lublińca, należy do Zgromadzenia Misjonarzy Oblatów Maryi Niepokalanej. Założył i prowadzi Oblackie Duszpasterstwo Młodzieży NINIWA, jest też głównym organizatorem Festiwalu Życia w Kokotku. Jako lider wypraw rowerowych NINIWA Team na dwóch kółkach dojechał już m.in. do Ziemi Świętej, Afryki, na Syberię i Nordkapp oraz do Lizbony na Światowe Dni Młodzieży. Pozostaje przy tym cenionym rekolekcjonistą, kaznodzieją i autorem książek.

O. Tomasz Nowak OP

Konsultor rady

O. Tomasz Nowak urodził się 20.08.1971 r. Do zakonu kaznodziejskiego wstąpił w 1994r. Święcenia kapłańskie przyjął w 2001 r. Jest wykładowsą homiletyki, kaznodzieją wędrownym i dyrektorem Dominikańskiego Ośrodka Kaznodziejskiego. Prowadzi na YouTube kanał Strefa Wodza i przewodniczy dużym spotkaniom uwielbieniowym. Od 2022 r. jest duszpasterzem spotkania Młodych nad Lednicą.

O. Wojciech Surówka OP

Konsultor rady

Małgorzata Łuczak

Konsultor rady

Małgorzata pochodzi z archidiecezji warszawskiej. Jest absolwentką Wydziału Prawa Kanonicznego UKSW. W Radzie reprezentuje młodzież Fundacji Dzieło Nowego Tysiąclecia. Na co dzień pracuje jako prawnik kościelny oraz kontynuuje kształcenie w zakresie prawa cywilnego. 

Jacek Urbanowski

Konsultor rady

Aleksandra Samula

Konsultor rady

Urodzona 2 sierpnia 1990 r. w Tczewie. Jest absolwentką europeistyki w politechnice Gdańskiej. Pochodzi z Diecezji Pelplińskiej, gdzie rozpoczęła formację w Katolickim Stowarzyszeniu Młodzieży, później działając także i pełniąc różne funkcje w strukturach zarówno Stowarzyszeniu diecezjalnego, w Zarządzie diecezjalnym i Diecezjalnej Komisji Rewizyjnej, jak i w przestrzeni ogólnopolskiej w Prezydium Krajowej Rady KSM oraz jako Instruktor. 

Dokumenty Rady

Zdjęcia pochodzą z serwisu www.freepik.com