Zapraszamy do zapoznania się z ofertą Krajowego Biura Organizacyjnego Światowych Dni Młodzieży dotyczącą objęcia przez KBO ŚDM patronatem organizowanych przez diecezję/wspólnotę wydarzeń.

 

Oferta ta, dotyczy wydarzeń chrześcijańskich organizowanych przez diecezje czy wspólnoty. Przy wniosku o patronat nad wydarzeniem należy podać czas i miejsce odbywania się wydarzenia, a także jego ramowy plan.

 

Świadczenia na rzecz KBO: 

-nadanie KBO ŚDM Polska tytułu „Patrona”, 
-dostarczenie materiałów promocyjno-informacyjnych na temat wydarzenia do publikacji na stronie www, a także social mediach
-zamieszczenie logo KBO wśród patronów medialnych oraz we wszystkich publikacjach związanych z wydarzeniem, w których wymieniani będą Patroni (jeśli dotyczy)
-przekazanie po zakończonym wydarzeniu relacji foto/video z możliwością udostępnienia zdjęć na platformach KBO
inne, do rozważenia i negocjacji. 

 

Świadczenia na rzecz organizowanego przez diecezję/wspólnotę wydarzenia: 

-objęcie Wydarzenia patronatem medialnym,
-zamieszczanie informacji prasowych na temat organizowanego przez diecezję/wspólnotę wydarzenia na stronie internetowej KBO ŚDM (https://sdmpolska.pl/), a także social mediach: 
facebook- (https://www.facebook.com/kbosdmpolska/) 
instagram - (https://www.instagram.com/kbosdmpolska/) 
-relacja z przebiegu wydarzenia w oparciu o własne zasoby lub dostarczone przez Organizatora na stronie internetowej KBO, a także social mediach
-inne, do rozważenia i negocjacji. 

 

Zapraszamy do kontaktu

 

Zdjęcia pochodzą z serwisu www.freepik.com