Papież Franciszek

Główny gospodarz Światowych Dni Młodzieży

Z polecenia papieża Franciszka za organizację Światowych Dni Młodzieży z ramienia Stolicy Apostolskiej  odpowiedzialna jest Dykasteria ds. Świeckich, Rodziny i Życia. Dykasteria kieruje pracami przygotowawczymi do ŚDM w ścisłej współpracy z lokalnym komitetem organizacyjnym w Lizbonie

Zdjęcia pochodzą z serwisu www.freepik.com