Pakiet polski można zamówić w polskim systemie rejestracji.  

Skład pakietu:


 Koszulka w barwach polskich z logiem Światowych Dni Młodzieży ze sportowego, poliestrowego materiału

 

 Apteczka pierwszej pomocy

 

 Półroczny, bezpłatny kod dostępu do aplikacji "Biblia Audio",
która będzie dostępna w terminie od 1 lipca do 31 grudnia 2023

Zainstaluj Biblia Audio i wpisz kod teraz - przejdź do instrukcji...

Dla wszystkich przygotowujących się do ŚDM - darmowa subskrypcja do 31 lipca 

KOD: SDMPOLSKA

 

 Ubezpieczenie Kosztów Leczenia za granicą i NNW na cały czas trwania ŚDM. Ubezpieczenia Sp. z o.o. Ochrona ubezpieczeniowa udzielana jest od momentu wyjazdu z domu do powrotu oraz działa w możliwie wszystkich wypadkach losowych i zdrowotnych.

Ogólne Warunki Ubezpieczenia PZU Wojażer ustalone uchwałą Zarządu Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń S.A. nr UZ/109/2022 z dnia 20 kwietnia 2022 r. stanowią integralną część Umowy KBO ŚDM - informacje szczegółowe...

Warunki ramowe ubezpieczenia:

Okres trwania ubezpieczenia -  od wyjazdu/wylotu z Polski do powrotu do domu,  na podstawie załączonej listy uczestników  w systemie polskim z podaniem dat wyjazdu i powrotu,  w V etapie rejestracji. 
Koszty leczenia za granicą  - 100 000,00 €
Bagaż - 3 000,00 zł
Assistance - do 100% sumy ubezpieczenia
Świadczenie na wypadek kwarantanny -7 000,00 zł
OC szkody na osobie lub mieniu - 200 000,00 zł
Zgon Ubezpieczonego - 50 000,00 zł
Trwały uszczerbek na zdrowiu- za 1% 500,00 zł

Dlaczego warto mieć rozszerzone ubezpieczenie, oprócz EKUZ? 

Ponadto oferujemy rozszerzenie zakresu ochrony o grupy polonijne oraz obcokrajowców z całego świata pod warunkiem, że osoby te nie mogą stanowić więcej niż ok. 10% ogólnego stanu osób wyjeżdżających. Nie jest to oferta dla wszystkich, a tylko dla członków np.  Polskich Misji Katolickich działających za granicą.

 

Okulary przeciwsłoneczne z UV, chroniące przed słońcem

 

Modlitewnik i przewodnik w wersji papierowej przygotowane w języku Polskim (link do pdf-u)

 

Kapelusz w barwach Polskich, chroniący przed słońcem

 

Krem do oplania z filtrem UV, chroniący przed słońcem

 

Flaga

W pakiecie polskim gwarantowany jest także udział w koncertach na stadionie z udziałem światowych gwiazd muzyki chrzescijańskiej
Zdjęcia pochodzą z serwisu www.freepik.com