O. Tomasz Nowak urodził się 20.08.1971 r. Do zakonu kaznodziejskiego wstąpił w 1994r. Święcenia kapłańskie przyjął w 2001 r. Jest wykładowsą homiletyki, kaznodzieją wędrownym i dyrektorem Dominikańskiego Ośrodka Kaznodziejskiego. Prowadzi na YouTube kanał Strefa Wodza i przewodniczy dużym spotkaniom uwielbieniowym. Od 2022 r. jest duszpasterzem spotkania Młodych nad Lednicą.

Zdjęcia pochodzą z serwisu www.freepik.com