Oblackie Duszpasterstwo Młodzieży NINIWA towarzyszy w przygotowaniach do ŚDM i pojedzie z młodymi Rowerami do Lizbony!
Wszystkie wydarzenia i aktualności znajdziesz na portalu niniwa.pl.

 

Zdjęcia pochodzą z serwisu www.freepik.com