Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej jest
głównym partnerem spotkań przygotowawczych
przed Światowymi Dniami Młodzieży w Lizbonie

NFOŚiGW to największa w kraju instytucja publiczna finansująca ekorozwój Polski

Ekorozwój Polski

DBAMY O  RÓWNOWAŻNY ROZWÓJ POLSKI  Troska o klimat i środowisko nie jest uwarunkowana religijnie czy światopoglądowo, nie ma także barw ideologicznych, ani partyjnych. Przeciwnie, dbałość o stan ...

Czytaj dalej

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Wesprzyj nas

Płatności realizowane przez dotpay

Zdjęcia pochodzą z serwisu www.freepik.com