Lasy Państwowe

Służymy Lasom i Ludziom

Lasy Państwowe – służymy lasom i ludziom 

Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe aktywnie włącza się do współrpacy z KBO ŚDM w zakresie:
  • zwiększenia świadomości społecznej na temat wielofunkcyjnej i zrównoważonej gospodarki leśnej prowadzonej przez Lasy Państwowe na arenie międzynarodowej
  • zwiększenia świadomości społecznej na temat społecznych funkcji lasów w Polsce
  • promowania wśród społeczeństwa dobrych nawyków w zakresie ochrony przyrody i odpowiedzialnego korzystania z jej zasobów
  • promowania dziedzictwa religijnego i polskiej kultury na arenie międzynarodowej

Lasy Państwowe to największa w Unii Europejskiej organizacja zarządzająca lasami należącymi do Skarbu Państwa. Gospodarujemy na jednej czwartej powierzchni Polski – części szczególnie cennej, bo rosną na niej lasy. Co ważniejsze, części systematycznie powiększającej się, gdyż dzięki staraniom leśników lasów przybywa.

Jazda na rowerze w lasach, fot. Paweł Fabijański


Dbamy o różnorodność biologiczną lasów, chronimy je przed wieloma zagrożeniami - klęskami żywiołowymi, plagami owadów, chorobami drzew, pożarami, zanieczyszczeniami, także przed skutkami kłusownictwa czy wandalizmu. W ten sposób nie tylko dbamy o przyrodę, ale też umożliwiamy Polakom bezpieczne korzystanie z jej dóbr – bezpieczne tak dla nich, jak i dla samych lasów. Dbamy również o to, by gospodarka leśna, dostarczająca na rynek uniwersalny surowiec ekologiczny, jakim jest drewno, prowadzona była zgodnie z zasadami zrównoważonego rozwoju, uwzględniającego wszystkie funkcje, jakie pełnią lasy. 

Jednym z naszych podstawowych zadań jest udostępnianie lasów całemu społeczeństwu. Opieka państwa nad ogromną większością z nich zapewnia fundamentalną korzyść – swobodny dostęp wszystkich obywateli do lasów. Wszystkich szukających w lesie wypoczynku zachęcamy do skorzystania z bogatej oferty turystycznej Lasów Państwowych. Czekają na Państwa ośrodki wypoczynkowe, leśniczówki, pokoje gościnne, pięknie położone wśród leśnych ostępów. Wszystkie informacje niezbędne, aby zaplanować obfitujący w atrakcje wypoczynek w lasach, znajdą Państwo w Leśnym Przewodniku Turystycznym Czaswlas.pl.

Do wycinki, fot. Tomasz Szczansny


Leśnicy są źródłem bogatej wiedzy o polskich lasach, ich historii, walorach przyrodniczych i innych. Jesteśmy zaangażowani w działania edukacyjne i promocyjne, które pozwalają Polakom lepiej poznać ważny element dziedzictwa narodowego, jakim są lasy. Wydajemy dla Państwa książki, periodyki, broszury, prowadzimy stronę internetową www.lasy.gov.pl.

Nasza kadra od lat wspiera szkoły na różnych etapach edukacji. Wspólnie z organizacjami pozarządowymi organizujemy jednorazowe i cykliczne akcje służące poszerzeniu wiedzy o lesie, przyrodzie, ekologii. Współpracujemy także z ośrodkami naukowymi, wspierając badania w dziedzinie leśnictwa.

 Żubr, fot. Cezary Korkosz


Dla leśników las jest nie tylko miejscem pracy, ale także pasją. Każdego dnia ponad 25 tys. osób zatrudnionych w Lasach Państwowych pracuje z zaangażowaniem po to, by polskie lasy przetrwały i rozwijały się. Czynią to w coraz lepszych warunkach. Tradycję Lasów Państwowych łączymy bowiem z najnowszymi osiągnięciami nauki oraz techniki. Wprowadzamy maszyny leśne najnowszej generacji, sprzęt pomiarowy, monitoringowy i inne narzędzia pracy, które zapewniają bezpieczeństwo, szybkość i skuteczność naszych działań. Ogromną wagę przykładamy do wykorzystania narzędzi informatycznych. System Informatyczny Lasów Państwowych, gromadzący dane i przetwarzający je, wspomaga zarządzanie lasami, planowanie działań gospodarczych i nadzór nad nimi. 

Z każdego miejsca w Polsce można w nie więcej niż godzinę dotrzeć do ogólnodostępnego lasu. 

Do zobaczenia na leśnych ścieżkach! 

 

Beskid Żywiecki, tot. Maciej Fabijański

Materiał przygotowany z materiałów przesłanych przez Lasy Państwowe. 

Lasy Państwowe

Wesprzyj nas

Płatności realizowane przez dotpay

Zdjęcia pochodzą z serwisu www.freepik.com