Urodził się 25 października 1976. 29 Maja 2004 przyjął święcenia w stopniu prezbiteratu z rąk księdza arcybiskupa metropolity częstochowskiego Stanisława Nowaka. W latach 2007 – 2013 pracował w Itezhi-Tezhi, parafii pod wezwaniem św. Barbary w diecezji Monze. Po powrocie z misji udzielał się przez trzy lata we wspólnocie ewangelizacyjnej, po czym został skierowany do pracy w Wyższym Seminarium Duchowny w Częstochowie. Został skierowany na dalsze studia z zakresu teologii duchowości. Obecnie pełni tam rolę ojca duchownego w Wyższym Międzydiecezjalnym Seminarium Duchownym w Częstochowie. Jednocześnie pełni rolę diecezjalnego duszpasterza do spraw powołań w archidiecezji częstochowskiej.

Zdjęcia pochodzą z serwisu www.freepik.com