ŚDM Fundacja Lizbońska 2023

 
Rua do Grilo, 841950-146 Lizbona

Główna strona Komitetu w Lizbonie - JMJ Lisboa 2023

Papież Franciszek

Główny gospodarz Światowych Dni Młodzieży

Z polecenia papieża Franciszka za organizację Światowych Dni Młodzieży z ramienia Stolicy Apostolskiej  odpowiedzialna jest Dykasteria ds. Świeckich, Rodziny i Życia. Dykasteria kieruje pracami przygotowawczymi do ŚDM w ścisłej współpracy z lokalnym komitetem organizacyjnym w Lizbonie

kard. Kevin Farrell

Prefekt Dykasterii ds. Świeckich, Rodziny i Życia.

Kard. Kevin Farrell, ur. 2 września 1947 w Dublinie, wyświęcony na kapłana w 1978 r. W 2001 r. został mianowany przez Jana Pawła II biskupem pomocniczym Waszyngtonu, a w 2002 r. otrzymał sakrę biskupią. W 2007 r. Benedykt XVI powołał go do kierowania diecezją Dallas. W trakcie swojej posługi biskupiej objął różne stanowiska.  Był przewodniczącym Nowej Ewangelizacji Ameryki, krajowym delegatem na międzynarodowe Kongresy Eucharystyczne i moderatorem biskupim Rady ds. Zarządzania Finansami Diecezjalnymi. W 2016 r. papież Franciszek mianował go prefektem Dykasterii ds. Świeckich, Rodziny i Życia.

kard. Manuel Clemente

Patriarcha Lizbony

Za organizację Światowych Dni Młodzieży w Portugalii odpowiedzialny jest patriarchat Lizbony. Obecnie posługę patriarchy Lizbony od 2013 roku pełni kard. Manuel Clemente.

Urodzony w 1948 r. w Torres Vedras, w Portugalii. Święcenia kapłańskie przyjął 1979 r. z ramienia Patriarchatu Lizbony. Był prorektorem i rektorem Wyższego Seminarium Duchownego, profesorem teologii na Uniwersytecie Katolickim, członkiem katedry Chaper, członkiem Rady Prezbiterium i Duszpasterstwa. W 2000 r. został wyświęcony na biskupa, po czym został mianowany biskupem tytularnym Pinhel i pomocniczym Lizbony. W 2007 r. papież Benedykt XVI mianował go biskupem Porto. W 2013 r. papież Franciszek mianował go patriarchą Lizbony. Od 2013 r. pełni funkcję przewodniczącego Konferencji Episkopatu Portugalii, po tym jak pełnił funkcję wiceprzewodniczącego. W ramach Konferencji pełnił funkcję przewodniczącego Komisji Episkopatu ds. Kultury, Dóbr Kultury i Środków Społecznego Przekazu. Jest autorem licznych publikacji, a od 2012 r. jest członkiem Papieskiej Rady ds. Środków Społecznego Przekazu.

Bp Americo Aguiar

Przewodniczący Komitetu Organizacyjnego w Lizbonie

Pracami związanymi z przygotowaniem Dni Młodzieży w Portugalii kieruje Komitet Organizacyjny w Lizbonie. Na czele Komitetu Organizacyjnego w Lizbonie, stoi Bp Americo Aguiar.

Urodzony w 1973 r. w Leça do Balio. Wyświęcony na kapłana w 2001 r. W 2019 r. papież Franciszek mianował go biskupem pomocniczym Patriarchatu lizbońskiego, ze stolicą tytularną Dagnum. Sakry udzielił mu 2019 r. patriarcha Lizbony – kardynał Manuel Clemente.

Zdjęcia pochodzą z serwisu www.freepik.com