Za organizację Światowych Dni Młodzieży w Portugalii odpowiedzialny jest patriarchat Lizbony. Obecnie posługę patriarchy Lizbony od 2013 roku pełni kard. Manuel Clemente.

Urodzony w 1948 r. w Torres Vedras, w Portugalii. Święcenia kapłańskie przyjął 1979 r. z ramienia Patriarchatu Lizbony. Był prorektorem i rektorem Wyższego Seminarium Duchownego, profesorem teologii na Uniwersytecie Katolickim, członkiem katedry Chaper, członkiem Rady Prezbiterium i Duszpasterstwa. W 2000 r. został wyświęcony na biskupa, po czym został mianowany biskupem tytularnym Pinhel i pomocniczym Lizbony. W 2007 r. papież Benedykt XVI mianował go biskupem Porto. W 2013 r. papież Franciszek mianował go patriarchą Lizbony. Od 2013 r. pełni funkcję przewodniczącego Konferencji Episkopatu Portugalii, po tym jak pełnił funkcję wiceprzewodniczącego. W ramach Konferencji pełnił funkcję przewodniczącego Komisji Episkopatu ds. Kultury, Dóbr Kultury i Środków Społecznego Przekazu. Jest autorem licznych publikacji, a od 2012 r. jest członkiem Papieskiej Rady ds. Środków Społecznego Przekazu.

Zdjęcia pochodzą z serwisu www.freepik.com