Hymn Jubileuszu 2025

 

 

 

Pellegrini di speranza

Testo di Pierangelo Sequeri

 

Fiamma viva della mia speranza

questo canto giunga fino a Te!

Grembo eterno d’infinita vita

nel cammino io confido in Te.

 

Ogni lingua, popolo e nazione

trova luce nella tua Parola.

Figli e figlie fragili e dispersi

sono accolti nel tuo Figlio amato.

 

Fiamma viva della mia speranza

questo canto giunga fino a Te!

Grembo eterno d’infinita vita

nel cammino io confido in Te.

 

Dio ci guarda, tenero e paziente:

nasce l’alba di un futuro nuovo.

Nuovi Cieli Terra fatta nuova:

passa i muri Spirito di vita.

 

Fiamma viva della mia speranza

questo canto giunga fino a Te!

Grembo eterno d’infinita vita

nel cammino io confido in Te.

 

Alza gli occhi, muoviti col vento,

serra il passo: viene Dio, nel tempo.

Guarda il Figlio che s’è fatto Uomo:

mille e mille trovano la via.

 

Fiamma viva della mia speranza

questo canto giunga fino a Te!

Grembo eterno d’infinita vita

nel cammino io confido in Te.

 

Tekst angielski

Tekst włoski

Zapis nutowy wersja angielska

Zapis nutowy wersja włoska

 

Podczas wędrówki pieśń bardzo często pojawia się na ustach, jakby była zaufanym towarzyszem wędrownika, któremu łatwiej wyrazić siebie i umotywować cel swojej podróży z pomocą śpiewu. Dotyczy to także życia w kontekście wiary, które jest pielgrzymowaniem w świetle Zmartwychwstałego Pana. Pismo Święte jest przesiąknięte pieśnią, czego przykładem są Psalmy: modlitwy ludu Izraela zostały napisane po to, by głosić je śpiewem, aby poprzez pieśń przedstawiać Panu najbardziej ludzkie sprawy. Tradycja Kościoła pielęgnuje tę jedność, czyniąc śpiew i muzykę jednym z płuc swojej Liturgii. Jubileusz, który już sam w sobie jest wydarzeniem dla ludu pielgrzymującego do Drzwi Świętych, znajduje w pieśni jeden ze sposobów wyrażenia swojego motto: „Pielgrzymi nadziei”.

 

Zdjęcia pochodzą z serwisu www.freepik.com