Historia

Światowych Dni Młodzieży

Historia Światowych Dni Młodzieży

     

Światowe Dni Młodzieży zrodziły się podczas spotkań Papieża Jana Pawła II z młodymi. W dniu 13 marca 1983 roku Ojciec Święty Jan Paweł II dokonał otwarcia Międzynarodowego Centrum Młodzieżowego „S. Lorenzo”. Centrum to zostało zlokalizowane w pobliżu Bazyliki Świętego Piotra przy ulicy Pfeiffer.

zdjęcie: https://viefrancigene.com/centro-san-lorenzo-accoglienza-pellegrini/

 

Szczególne znaczenie miały spotkania z młodzieżą w Rzymie,  w dniach 11–15 kwietnia 1984 roku, w ramach Nadzwyczajnego Jubileuszu Odkupienia.
Przyjmijcie radość, wolność i miłość Chrystusa – takie wezwanie skierował wówczas Jan Paweł II do młodzieży.

 

W Niedzielę Palmową, 15 kwietnia 1984 roku, Ojciec Święty mówił do młodych:
W entuzjazmie pielgrzymów, zdążających do Jerozolimy wraz z Chrystusem, szczególny udział mieli młodzi: dzieci i młodzież. Pueri Hebreorum. Tym tłumaczy się także szczególny udział młodych w liturgii Niedzieli Palmowej na placu Św. Piotra. Tak jest co roku. Ale tak jest szczególnie w bieżącym Roku Odkupienia, kiedy Niedziela Palmowa stała się centrum nadzwyczajnego Jubileuszu młodzieży. ( …) Młodzi więc otaczają Jezusa Chrystusa w liturgii Niedzieli Palmowej, aby wyrazić ten entuzjazm, jaki wywołuje Jego Osoba w coraz to nowych pokoleniach
(L’Osservatore Romano, wyd. polskie,  4/1984, s.12)

 

W Niedzielę Wielkanocną, 22 kwietnia 1984 roku, na zakończenie Roku Świętego, Ojciec Święty przekazał młodzieży Krzyż Roku Jubileuszowego. Jan Paweł II powiedział wówczas:
Umiłowani młodzi, u kresu Roku Świętego  powierzam wam znak tego Roku Jubileuszowego:  Krzyż Chrystusa. Ponieście go na cały świat jako znak miłości, którą Pan Jezus umiłował ludzkość i głoście wszystkim, że tylko w Chrystusie umarłym i zmartwychwstałym jest ratunek i odkupienie.
(L’Osservatore Romano, wydanie polskie, 4/1984, s.1)

 

 

Rok 1985 został ogłoszony przez Organizację Narodów Zjednoczonych jako Międzynarodowy Rok Młodzieży. W Niedzielę Palmową tego roku Ojciec Święty przekazał młodym specjalny list Parati semper. W Liście tym Jan Paweł II napisał: Tak więc, młodzi Przyjaciele, oddaję w Wasze ręce ten List, który znajduje się na przedłużeniu ewangelicznej rozmowy Chrystusa z młodzieńcem i wyrasta ze świadectwa Apostołów i  pierwszych pokoleń chrześcijan. Oddaję Wam ten List w Roku Młodzieży, gdy przybliżamy się do kresu drugiego tysiąclecia. (…) Czynię to w Niedzielę Palmową – w dniu, w którym dane mi jest spotkać się z wieloma wśród Was jako pielgrzymami na placu Świętego Piotra w  Rzymie. W tym właśnie dniu Biskup Rzymu modli się wspólnie z Wami za wszystkich Młodych na całym świecie, za każdą i za każdego
(List Apostolski Ojca Świętego Jana Pawła II do Młodych, p.16).

Tydzień później, w Orędziu Wielkanocnym, wygłoszonym w dniu 7 kwietnia 1985 roku, Ojciec Święty wspomniał fakt  przekazania Listu do Młodych i po raz pierwszy zapowiedział Światowe Dni Młodzieży: Z tysiącami młodych spotkałem się w ubiegłą niedzielę i pozostał w mej duszy świąteczny obraz ich entuzjazmu. Życząc, aby to wspaniałe przeżycie mogło powtórzyć się w przyszłych latach, i dać początek Światowemu Dniowi Młodzieży w Niedzielę Palmową
(Orędzie Wielkanocne,  "L'Osservatore Romano"  4-5/1985, s. 12, p.10)

Do tej zapowiedzi oraz spotkania z młodzieżą w Niedzielę Palmową nawiązał Ojciec Święty w dniu 20 grudnia 1985 roku podczas spotkania opłatkowego, w którym uczestniczyło Kolegium Kardynałów oraz pracownicy Kurii Rzymskiej: Pan pobłogosławił temu spotkaniu w sposób szczególny, bowiem od tamtej pory Światowy Dzień Młodzieży będzie obchodzony co roku w Niedzielę Palmową, przy wydatnej współpracy Rady Świeckich.
(Jan Paweł II, Przemówienie do Kurii Rzymskiej, 20 grudnia 1985 roku, L’Osservatore Romano, wyd. polskie, 1, 1986, s.12).

 

Dzień 20 grudnia 1985 roku, uznaje się jako dzień ustanowienia Światowych Dni Młodzieży

 

Pierwszy numerowany Światowy Dzień Młodzieży był przeżywany w diecezjach oraz w Rzymie, w Niedzielę Palmową, 23 marca 1986 roku. Do Rzymu przybyła młodzież włoska oraz reprezentacja wielu krajów. W homilii Ojciec Święty Jan Paweł II mówił: Dziś jesteście tutaj znowu, drodzy młodzi przyjaciele, aby w Rzymie, na placu Św. Piotra, zapoczątkować tradycję Dnia Młodzieży, do którego został wezwany cały Kościół … Punktem odniesienia tego dnia pozostaje w każdym roku Niedziela Palmowa … To właśnie znaczy Dzień Młodzieży: wyjście na spotkanie Boga, który wszedł w dzieje człowieka poprzez tajemnicę paschalną Jezusa Chrystusa (Jan Paweł II, Niedziela Palmowa. Homilia, L’Osservatore Romano, wyd. polskie, nr 3, 1986, s.6). Hasłem pierwszego ŚDM były słowa z Pisma Św: Pana zaś Chrystusa miejcie w sercach za Świętego i bądźcie zawsze gotowi do obrony wobec każdego, kto domaga się od was uzasadnienia tej nadziei, która w was jest (1 P 3,15).

I tak się to zaczęło …

Fundacja Jana Pawła II dla Młodzieży 

Więcej informacji w artykule bpa Henryka Tomasika oraz publikacji Moniki Sadowskiej

Światowe Dni Młodzieży to spotkania z papieżem, organizowane w formie religijnego festiwalu, skupiające młodzież z całego świata, która chce wspólnie spędzić czas i modlić się. Natomiast w pozostałych latach, do 2020 w Niedzielę Palmową organizowane były Światowe Dni Młodzieży w każdej diecezji, gdzie młodzież spotykała się ze swoimi biskupami, od 2021 diecezjalne spotkanie z decyzją papieża Franciszka będą organizowane w Niedzielę Chrystusa Króla.

Symbolami ŚDM są Krzyż Roku Świętego i ikona Matki Bożej Salus Populi Romani.

Panama 2019. XXXIV ŚDM

22−27 stycznia 2019, Panama

Oto Ja, służebnica Pańska, niech Mi się stanie według twego słowa! (Łk 1, 38)[20]

Kraków 2016. XXXI ŚDM

26–31 lipca 2016, Polska

Błogosławieni miłosierni, albowiem oni miłosierdzia dostąpią (Mt 5, 7)

Madryt 2011. XXVI ŚDM

15–21 sierpnia 2011, Hiszpania

Zakorzenieni i zbudowani na Chrystusie, mocni w wierze (por. Kol 2, 7)

Sydney 2008. XXIII ŚDM

15–20 lipca 2008, Australia

Gdy Duch Święty zstąpi na was, otrzymacie Jego moc i będziecie moimi świadkami (Dz 1, 8)

Toronto 2002. XVII ŚDM

23–28 lipca 2002, Kanada

Wy jesteście solą dla ziemi. Wy jesteście światłem świata (Mt 5, 13, 14)

Rzym 2000. XV ŚDM

15–20 sierpnia 2000, Włochy

A słowo stało się Ciałem i zamieszkało wśród nas (J 1, 14)

Paryż 1997. XII ŚDM

19–24 sierpnia 1997, Francja

Nauczycielu, gdzie mieszkasz? Chodźcie, a zobaczycie (J 1, 38, 39)

Manila 1995. X ŚDM

10–15 stycznia 1995, Filipiny

Jak Ojciec mnie posłał, tak i Ja was posyłam (J 20, 21)

Denver 1993. VIII ŚDM

10–15 sierpnia 1993, Stany Zjednoczone

Ja przyszedłem po to, aby (owce) miały życie i miały je w obfitości (J 10, 10)

Rzym 1986. I ŚDM

23 marca 1986, Italia

Abyście umieli zdać sprawę z nadziei, która jest w was (1P 3, 15)

Rzym 1985

List do Młodych. Parati semper

Abyście umieli zdać sprawę z nadziei, która jest w was (1 P 3, 15)

Rzym 1984

22 kwietnia 1984. Przekazanie Krzyża ŚDM

Powierzam wam znak tego Roku Jubileuszowego: Krzyż Chrystusa. Ponieście go na cały świat jako znak miłości, którą Pan Jezus umiłował ludzkość i głoście wszystkim, że tylko w Chrystusie umarłym i zmartwychwstałym jest ratunek i odkupienie

Zdjęcia pochodzą z serwisu www.freepik.com