Zielony Zwrot dla gospodarki 

 

Tauron to największy dostawca energii elektrycznej w Polsce. Firma zapewnia każdego dnia energię prawie sześciu milionom klientów.  Fundamentem rozwoju firmy jest „Zielony Zwrot TAURONA”, który wytycza drogę do neutralności klimatycznej. Koncern, ze względu na skalę działalności, stara się odpowiadać na potrzeby lokalnych społeczności z południowej Polski. 

 

Strategiczny Zielony Zwrot

Wszystkie działania rozwojowe podejmowane przez Tauron mają swoje źródło w strategii „Zielony Zwrot TAURONA. Energia na okrągło". Strategia ta jasno określa kierunki rozwoju wpisując firmę w proces dynamicznych zmian energetyki europejskiej i światowej. 

Dzięki wieloletnim inwestycjom w sieci dystrybucyjne i cyfryzację, bez zakłóceń dostarczamy energię elektryczną i ciepło do prawie 6 milionów klientów. Inwestycje Taurona to również rozwój odnawialnych źródeł energii. Realizowany program inwestycyjny zakłada, że do 2025 roku Grupa będzie dysponowała źródłami odnawialnymi o łącznej mocy 1,6 GW, a do 2030 roku 3,7 GW. Przyniesie to w konsekwencji ograniczenie emisyjności o 80%. 

W tej chwili firma buduje cztery farmy wiatrowe i dwie farmy fotowoltaiczne, a także analizuje budowę elektrowni szczytowo-pompowej mającej stanowić wielkoskalowy magazyn energii. 

Najważniejszym kierunkiem inwestycyjnym pozostaje sieć elektroenergetyczna. Powodzenie transformacji energetycznej jest  bowiem uwarunkowane rozwojem i modernizacją sieci dystrybucyjnych w kierunku tzw. sieci inteligentnych. Bez przebudowy sieci, niezależnie od tego ile energii z OZE zostanie wyprodukowane, system elektroenergetyczny nie będzie funkcjonował efektywnie. Na te inwestycje firma wyda w tym roku rekordowe 2,4 miliarda złotych. 

Warto również zauważyć, że Tauron umożliwia przeprowadzenie rewolucji energetycznej mieszkańcom południowej Polski. Na terenie działania firmy pracuje jedna trzecia wszystkich mikroinstalacji w Polsce. 

Bliżej lokalnych społeczności 

TAURON od lat przywiązuje szczególną wagę do roli odpowiedzialnego członka społeczności, w której działa. Firma umacnia więzi lokalnych społeczności, poprzez realizację projektów edukacyjnych, kulturalnych i sportowych. Od lat Tauron współpracuje m.in. z Domem Aniołów Stróżów, dzięki czemu  wspierane i wyrównywane są szanse dzieci z pogórniczych oraz pohutniczych dzielnic Śląska.

Warto też zwrócić uwagę, na Zielone Laboratoria Taurona, czyli cieszący się ogromną popularnością program tworzenia nowoczesnych laboratoriów do przedmiotów ścisłych w szkołach podstawowych i średnich. Firma zaangażowała się także w pomoc uchodźcom z Ukrainy. Wiosną ubiegłego roku zorganizowała w Tauron Arenie Dziecięcą Przystań dla dzieci i ich opiekunów, a latem zapewniła wypoczynek wakacyjny dla dzieci ukraińskich energetyków z elektrowni jądrowych. 

Tauron Polska Energia

Wesprzyj nas

Płatności realizowane przez dotpay

Zdjęcia pochodzą z serwisu www.freepik.com