Polska Lizbona

Promocja kultury polskiej w świecie

Festiwal Młodych to koncerty, widowiska taneczne, spektakle, rozgrywki sportowe, pokazy filmowe, konferencje i spotkania ewangelizacyjne w kościołach – wszystko podczas wydarzeń centralnych Światowych Dni Młodzieży w Lizbonie.

Zwyczajem ŚDM chcemy, aby jak najwięcej młodych z Polski oraz środowisk polonijnych włączyło się we wspólne przeżywanie finału ŚDM w Lizbonie.

 

Przeżyjmy to jeszcze raz !

 

 
 
 
 
 
Zdjęcia pochodzą z serwisu www.freepik.com