Bulla

Tradycja nakazuje, aby każdy Jubileusz był ogłaszany wraz z publikacją odpowiedniej Bulli Papieskiej.

Przez „Bullę” rozumiemy dokument urzędowy, na ogół pisany po łacinie, z pieczęcią papieża, której kształt nadaje nazwę samemu dokumentowi. Każda Bulla jest identyfikowana za pomocą słów, które ją rozpoczynają. Na przykład św. Jan Paweł II ogłosił Wielki Jubileusz Roku 2000 Bullą Incarnationis mysterium („Tajemnica Wcielenia”), natomiast papież Franciszek ogłosił Nadzwyczajny Jubileusz Miłosierdzia (2015-2016) Bullą Misericordiae vultus ( „Oblicze miłosierdzia”). Bulla ogłaszająca Jubileusz, wskazująca daty rozpoczęcia i zakończenia Roku Świętego, wydawana jest zwykle w roku poprzedzającym, zbiegającym się z uroczystością Wniebowstąpienia.

BULLA OGŁASZAJĄCA JUBILEUSZ ZWYCZAJNY ROKU 2025

Zdjęcia pochodzą z serwisu www.freepik.com