Biskup Pomocniczy Diecezji Łowickiej, urodzony: 19.11.1970

Funkcje w KEP:
-przewodniczący Komisji Wychowania Katolickiego
-przewodniczący Zespołu roboczego ds. kontaktów z Rządem RP w sprawie lekcji religii w szkole
-członek Komisji Duszpasterstwa
-złonek Rady ds. Duszpasterstwa Młodzieży

Zdjęcia pochodzą z serwisu www.freepik.com