Biskup Pomocniczy Archidiecezji Krakowskiej, urodzony: 7.10.1969 w Wadowicach

Funkcje w KEP:
-członek Rady ds. Duszpasterstwa Młodzieży
-członek Zespołu przy Delegacie KEP ds. Duszpasterstwa Emigracji Polskiej
-członek Zespołu ds. Nowej Ewangelizacji (przy Komisji Duszpasterstwa)

Inne:
-członek Komisji Nadzorczej Krajowego Biura Organizacyjnego Światowych Dni Młodzieży

Zdjęcia pochodzą z serwisu www.freepik.com