Biskup Pomocniczy Diecezji Kieleckiej, urodzony: 25.10.1954 w Kielcach

Funkcje w dykasteriach watykańskich:
-członek Papieskiej Rady ds. Kultury

Funkcje w KEP:
-członek  Rady Stałej KEP
-przewodniczący Rady ds.  Społecznych
-członek  Rady ds.  Duszpasterstwa Młodzieży
-delegat  KEP ds.  Duszpasterstwa Sportowców

Inne:
-członek Komisji Nadzorczej Krajowego Biura Organizacyjnego Światowych Dni Młodzieży

Zdjęcia pochodzą z serwisu www.freepik.com