Biskup Opolski, urodzony: 12.12.1963 w Oleśnie

Funkcje w KEP:
-członek Rady Stałej
-przewodniczący Komisji Duszpasterstwa
-członek Komisji Nauki Wiary
-członek Rady ds. Ekumenizmu
-członek Rady ds. Duszpasterstwa Młodzieży
-członek Zespołu ds. Kontaktów z Polską Radą Ekumeniczną
-członek Zespołu roboczego ds. kontaktów z Rządem RP w sprawie lekcji religii w szkole

Zdjęcia pochodzą z serwisu www.freepik.com