Błogosławiony Pier Giorgio urodził się 6 kwietnia 1901 r. w Turynie, we włoskiej rodzinie o wysokim statusie społecznym. W wieku 12 lat wstąpił do kolegium jezuickiego, gdzie zaczął uczestniczyć w Apostolstwie Modlitwy i Konferencji św. Wincentego a Paulo. Studiował inżynierię górniczą na Politecnico di Torino. W 1920 roku wstąpił do Włoskiej Partii Ludowej, a w 1922 r. wstąpił do Trzeciego Zakonu Dominikańskiego. W czerwcu 1925 roku zdiagnozowano u niego zapalenie mózgu i rdzenia kręgowego, co doprowadziło do jego śmierć 4 lipca 1925 roku. W tym dniu obchodzone jest jego święto. Został beatyfikowany 20 maja 1990 roku.

Różaniec

                         

Ten młody święty był pełen życia i energii typowej dla swojego wieku, ale jego dojrzałość duchowa
wykraczała daleko poza jego młode lata. Różaniec i nabożeństwo do Matki Bożej wzmacniały całą
jego istotę.

Modlitwa

Ojcze,
Ty, który dałeś młodemu Pier’owi Giorgio Frassatiemu
radość spotkania z Chrystusem
i konsekwentnego przeżywania swojej wiary w służbie ubogim i chorym,
wstawiaj się za wszystkimi młodymi ludźmi,
aby byli jak on, czyści i święci,
i aby naśladowali jego hojność w szerzeniu w społeczeństwie Ducha Ewangelii.
Przez Chrystusa, Pana naszego.
Amen.

Zdjęcia pochodzą z serwisu www.freepik.com