Bilet dla Ukrainy

Młodzi z Ukrainy razem z nami na ŚDM w Lizbonie

Dla wielu młodych ludzi z Ukrainy, przeżywających dramat wojny, udział w Światowych Dniach Młodzieży w Lizbonie to szansa przywrócenia wiary w Miłość Boga i międzyludzką solidarność

Poprzez nasze wsparcie finansowe możemy im to umożliwić, wiedząc że radosnego dawcę miłuje Bóg
Właśnie dlatego organizujemy kolejną edycję akcji Bilet dla Brata,  zapoczątkowanej podczas ŚDM w Krakowie, tym razem pod hasłem 

BILET DLA UKRAINY

Jeśli chcesz wesprzeć finansowo młodych z Ukrainy i pomóc im w zakupie biletu do Lizbony - wpłać dobrowolną ofiarę na konto KBO ŚDM z dopiskiem Bilet dla Ukrainy

Regulamin akcji Bilet dla Ukrainy

O AKCJI:
BILET TRÓJWYMIAROWY – CZYLI: JAKIE SĄ NASZE CELE?
  • Wymiar materialny: zebranie funduszy na dofinansowanie udziału młodzieży z Ukrainy w ŚDM
  • Wymiar wspólnotowy: zachęcenie Polaków – niezależnie od wieku, talentów, dyspozycyjności – do    wspólnego włączenia się w dzieło Biletu dla Ukrainy poprzez udział w proponowanych akcjach, czy       realizację własnych inicjatyw
  • Wymiar duchowy: przypomnienie, że w Kościele Światowe Dni Młodzieży są ciągle żywe i przynoszą owoce wiary już TERAZ,  a spotkanie w Lizbonie w 2023 jest przystankiem w drodze do odnowienia relacji z Chrystusem
O LUDZIACH:
SUKCES, KTÓRY MA WIELU OJCÓW – CZYLI: KTO TWORZY BILET DLA UKRAINY?

Bilet dla Ukrainy  może działać tylko dzięki zaangażowaniu wolontariuszy w całej Polsce. Ich działania są owocem współpracy z koordynatorami diecezjalnymi ŚDM, którzy inspirują do parafie, szkoły, czy kościelne wspólnoty. 

PRZYWRÓCIĆ NADZIEJĘ – CZYLI: KOMU POMAGAMY? 

Kraj, który obejmujemy pomocą to Ukraina, zniszczona materialnie przez wojnę, a jeszcze bardziej duchowo przez utratę wiary w Miłość Boga.  Z zebranych funduszy Pielgrzymi i wolontariusze z Ukrainy jak również przebywający w Polsce mogą ubiegać się o wsparcie z zebranych funduszy. Warunkiem jest stworzenie grupy, która uzyska rekomendację biskupa miejsca, i rejestracja na oficjalnej stronie Światowych Dni Młodzieży w Lizbonie oraz wystąpienie z wnioskiem o dofinansowanie przez Krajowe Biuro Organizacyjne w Polsce. 

O METODACH DZIAŁANIA:

Zbiórka środków na cele Biletu dla Ukrainy będzie odbywała się przy użyciu różnych metod, by zaangażować jak największą liczbę osób. Nasze propozycje, to m.in. zbiórki przykościelne oraz dokonywania wpłat online przez stronę www.sdmpolska.pl 

TALENTY W CENIE! - CZYLI: JAK TWÓJ POMYSŁ MOŻE POMÓC W NASZEJ AKCJI? 

Oprócz realizacji ogólnopolskich akcji, Bilet dla Ukrainy ma też na celu koordynowanie pomysłów, rodzących się w szkołach, parafiach, czy lokalnych grupach. Każdy, kto zaproponuje własną inicjatywę wspierającą Bilet dla Ukrainy (np. charytatywne koncerty, spektakle, rajdy rowerowe, kiermasze) może zgłosić się ze swoim pomysłem do koordynatora diecezjalnego ŚDM.

Kontakt z koordynatorem jest możliwy przez stronę KBO – www.sdmpolska.pl. Będzie to okazja, by wspólnie wypromować projekt i dać szansę zdobycia cennego doświadczenia (a chętnym także zaświadczenia  – o wolontariacie parafialnym bądź diecezjalnym). O podejmowanie takich działań w swojej parafii czy diecezji już teraz prosimy kandydatów na wolontariuszy ŚDM w Lizbonie.

O METODACH INFORMOWANIA:

Podstawowym źródłem informacji o działalności Biletu dla Brata będzie strona internetowa www.sdmpolska.pl na której znajdą się nie tylko wiadomości dotyczące akcji ogólnopolskich, ale też  kontakty do poszczególnych komitetów diecezjalnych i zespołów lokalnych. Rozszerzeniem tej działalności będzie obecność Biletu dla Ukrainy na Facebooku, Twitterze i Instagramie. Wszystkie komitety i zespoły są też zaproszone do przygotowywania materiałów multimedialnych, dokumentujących ich działalność i udostępnianych w internecie. 

POMÓDL SIĘ, SPOTKAJ, WYPIJ KAWĘ – CZYLI: BdU W REALU

Oprócz działalności wirtualnej, BdU proponuje też spotkania modlitewne (np. wspólne msze św. w intencji ŚDM), informacyjne (np. pokazy filmów, zdjęć) lub towarzyskie. Do ich     organizowania zapraszamy zarówno komitety diecezjalne, jak też zespoły lokalne. 

O DATACH I TERMINACH:

Przygotowanie komitetów diecezjalnych i zespołów lokalnych zaczyna się właśnie teraz, kiedy czytasz te informacje! 

Zwieńczeniem dzieła będzie wyjazd wolontariuszy i pielgrzymów mających obywatelstwo ukraińskie na Światowe Dni Młodzieży w 2023 roku. Aby było to możliwe, zbiórkę i rozdzielanie funduszy zakończymy 30.06.2023 roku.
 

Chcesz wiedzieć więcej? Masz pomysły lub uwagi? 

Zapraszamy do kontaktu!

facebook.com/biletdlabrata

Wesprzyj nas

Płatności realizowane przez dotpay

Zdjęcia pochodzą z serwisu www.freepik.com