AGENCJA ROZWOJU PRZEMYSŁU S.A.

Agencja Rozwoju Przemysłu S.A. jest spółką Skarbu Państwa, która już od ponad 30 lat wspiera w rozwoju polskie przedsiębiorstwa. Spółka jako partner biznesowy, aktywnie współpracuje z przedsiębiorstwami, odpowiadając na ichnajważniejsze potrzeby – udziela wsparcia merytorycznego oraz finansuje inwestycje i wspiera firmy w procesach restrukturyzacyjnych. 

ARP S.A. działa w oparciu o zasady Strategii na Rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju. Na wsparcie ze strony ARP S.A. mogą liczyć przedsiębiorcy z całej Polski. Dzięki Centrom Obsługi Przedsiębiorców, funkcjonującym w ośmiu miastach w różnych regionach kraju, każdy może z łatwością zapoznać się z ofertą pożyczkową, leasingową i faktoringową. ARP S.A. swoją ofertę kieruje zarówno do firm, które znalazły się w trudnej sytuacji, jak też do tych, które szukają nowych możliwości rozwoju. Wspiera małe i średnie przedsiębiorstwa zwłaszcza w Polsce lokalnej. W działalności ARP S.A. ważne są również Specjalne Strefy Ekonomiczne. Spółka zarządza dwiema Specjalnymi Strefami Ekonomicznymi, w ramach których udostępnia tereny inwestycyjne oraz oferuje ulgi podatkowe dla firm. 

ARP S.A – od transformacji wolnorynkowej do transformacji energetycznej

Agencja Rozwoju Przemysłu S.A. odegrała kluczową rolę w procesach transformacji ustrojowej i gospodarczej po 1989 r. Ma na swoim koncie wiele skutecznie przeprowadzonych procesów restrukturyzacji przedsiębiorstw przemysłowych.Firmy, którym pomogła ARP S.A. nie tylko zostały uratowane przed upadkiem, ale zaczęły się rozwijać, inwestować i zatrudniać nowych pracowników. Działania te skutkują do dzisiaj rozbudowaniem krajowego potencjału produkcyjnego. 

W obliczu aktualnych wyzwań, jakie stoją przed polską gospodarką ARP S.A. stawia na nowe kierunki rozwoju. Spółka wdrożyła nową strategię “Czysty przemysł”, która obejmuje inwestycje m.in. w morską energetykę wiatrową, branżę wodorową, kosmiczną oraz elektromobilność. ARP S.A. ma ambicje być liderem transformacji energetycznej. Chce wspierać innowacyjne sektory gospodarki, które będą stanowić koła zamachowe rozwoju Polski w kolejnych dekadach. 

ARP S.A. – w trosce o przyszłość polskiego przemysłu

Polska gospodarka w dobie czwartej rewolucji przemysłowej wymaga nie tylko inwestycji w nowe technologie, ale przede wszystkim w ludzi i nowe kompetencje. 

Agencja Rozwoju Przemysłu S.A. od lat prowadzi program “Kadry dla przemysłu”. We współpracy ze Zgromadzeniem Konferencji Rektorów Publicznych Uczelni Zawodowychinicjuje i rozwija wspólne działania, tworząc rozwiązania ukierunkowane na spełnienie potrzeb przedsiębiorstw, szkół, uczniów i przyszłych pracowników. Elementem tych działań jest konkurs na najlepsze prace magisterskie, licencjackie i inżynierskie, których przedmiotem jest praktyczne zastosowanie wiedzy akademickiej w środowisku biznesowym. Spółki z Grupy Kapitałowej ARP prowadzą programy stażowe, aranżują wizyty w zakładach pracy, a także tworzą klasy patronackie – otwierając młodym ludziom drogę do kariery w sektorze przemysłowym.

Agencja Rozwoju Przemysłu S.A. jest także współorganizatorem pionierskiego Polish Space FellowshipProgram. Spółka finansuje staże dla młodych naukowców oraz absolwentów kierunków technicznych, takich jak automatyka, astronomia, robotyka, kosmonautyka czy lotnictwo, którzy chcą rozwijać swoje kompetencje i pracować w branży kosmicznej. 

Chcesz wiedzieć więcej?

 


CZYTAJ WIĘCEJ

Wesprzyj nas

Płatności realizowane przez dotpay

Zdjęcia pochodzą z serwisu www.freepik.com