Autor: ks. Tomasz

Razem w drodze do Lizbony

Ogólnopolskie spotkanie Duszpasterstwa Młodzieży wokół Rady KEP

19 kwietnia odbyło się ogólnopolskie spotkanie Rady KEP ds. Duszpasterstwa Młodzieży  z udziałem diecezjalnych duszpasterzy młodzieży i diecezjalnych koordynatorów ŚDM. Wydarzenie miało miejsce w Warszawie, w centrum Caritas przy ul. Okopowej. Organizatorem spotkania był bp Grzegorz Suchodolski we współpracy z Krajowym Biurem Organizacyjnym ŚDM.

Po wspólnej modlitwie Liturgią Godzin i wprowadzeniu w tematykę spotkania - Razem w drodze do Lizbony - głos zabrali zaproszeni prelegenci. Jako pierwszy przemówił ks. prof. dr hab. Krzysztof Pawlina, rektor Akademii Katolickiej w Warszawie. Ks. Rektor opowiedział o Szkole Duszpasterzy Młodzieży, o zasadach jej funkcjonowania i rekrutacji. Szkoła została powołana z myślą o  księżach pracujących z młodzieżą.

Szkoła Duszpasterzy Młodzieży jest sposobem formacji i kształtowania dojrzałej postawy kapłana wobec młodego człowieka. Po przedłożeniu ks. Rektora uczestnicy mieli okazję wysłuchać świadectw kapłanów jako absolwentów tej szkoły. 

Kolejnym prelegentem był bp Andrzej Czaja. Tematem jego wystąpienia było  - Podążanie razem – kryteria właściwej relacji pomiędzy krajowym duszpasterstwem młodzieży a duszpasterstwami diecezjalnymi. 

Biskup podkreślił, że trzeba ostrożnie podchodzić do inicjatyw duszpasterskich o charakterze ogólnopolskim czy narodowym. W jego przekonaniu istnieje niebezpieczeństwo, że takie inicjatywy, którym nadaje się rangę ogólnopolską, mogą pomniejszać wartość działań duszpasterskich na poziomie diecezjalnym, a nawet stać z nimi w sprzeczności. Biskup Andrzej podkreślił także rangę kościołów diecezjalnych, na czele których stoją biskupi, odpowiedzialni za duszpasterstwo w diecezji. To, co pojawia się jako inicjatywa o charakterze ogólnopolskim, powinna pozostać jako propozycja skierowana do diecezji, która nie ma obowiązku przedkładać jej nad własne wydarzenia diecezjalne czy parafialne. 

Z kolei ks. dr hab. Andrzej Kiciński, profesor KUL, w swoim przedłożeniu wskazał na takie duszpasterstwo, które prowadzi do spotkania z żywym Chrystusem w parafii, jako najmniejszej cząstce Kościoła. Nie jest to łatwe, szczególnie po wydarzeniach związanych z epidemią i trwającą obecnie wojną na Ukrainie. W jego przekonaniu obecne przygotowania do Dni Młodzieży w Lizbonie mogą bardzo przyczynić się do odnowienia więzi młodych ludzi z parafią. 

Po wystąpieniach prelegentów była możliwość wypowiedzi zgromadzonych uczestników spotkania. 

Do istotnych zagadnień spotkania Rady i duszpasterzy skupionych wokół ŚDM należy dodać wystąpienie ks. Tomasza Koprianiuka, dyrektora Krajowego Biura Organizacyjnego w Polsce. W swoim przedłożeniu podzielił się wizją działania KBO ŚDM, jak również omówił aktualny stan przygotowań do Lizbony w 2023 roku. 

ŚDM Lizbona - informacje z pierwszej ręki

Swoje wystąpienie poprzedził przedstawieniem aktualnego składu Biura KBO, młodych współpracowników, którzy z radością włączają się w prace przygotowawcze na poziomie krajowym. 

Na obecnym etapie biuro współtworzą - Marek Dziedzic, pełniący aktualnie funkcję sekretarza oraz Joanna Wyrzykowska, Aleksandra Rak i Marcela Sieradzka. 

Ks. Tomasz przekazał informacje odnośnie przygotowań do Lizbony skupiając się przede wszystkim na aktualnym stanie rzeczy:

  • przekazał oficjalne terminy wydarzenia - ŚDM w Lizbonie (1-6 sierpnia 2023) i poprzedzające je Dni w Diecezjach 26-31 lipca 2023 oraz tematykę spotkania - Maryja poszła z pośpiechem (Łk 1,39)
  • zaprezentował nową stronę KBO ŚDM, służącą jako platforma do wymiany informacji i koordynacji wydarzeń skupionych wokół ŚDM w całej Polsce
  • przekazał informację o logo ŚDM i zasadach jego wykorzystania, jak również wskazał na oficjalną wersję hymnu ŚDM, nagraną w języku polskim
  • omówił sposób rejestracji grup w systemie lizbońskim
  • przedstawił propozycję tzw. pakietu polskiego
  • omówił zasady związane z wyborem Dni w Diecezji, jak również stan przygotowań do tzw. Festiwalu Młodych
Dużo miejsca ks. Tomasz poświęcił aktualnej sytuacji młodzieży na Ukrainie, wskazując sposób pomocy  młodym ludziom z Ukrainy i tym, którzy aktualnie przebywają w Polsce w pielgrzymce do Lizbony na ŚDM. KBO zamierza uruchomić kolejną edycję zbiórki kościelnej pod hasłem Bilet dla Ukrainy, będącej kontynuacją wcześniejszej akcji Bilet dla Brata

Będący na sali ks. Grzegorz Nazar, duszpasterz młodzieży grekokatolickiej w Polsce podziękował w imieniu młodzieży z Ukrainy za wsparcie udzielone im w Polsce i za przekazywaną pomoc materialną w drodze do Lizbony.  

Na zakończenie spotkania wybrzmiało jeszcze ustami o. Azariasza Hessa OFM zaproszenie skierowane do diecezji do wzięcia udziału w peregrynacji relikwii serca bł. Carlo Acutisa. 

Po udzieleniu błogosławieństwa przez obecnych Biskupów wszyscy udali się na obiad.

Mamy nadzieję, że spotkanie będzie inspiracją dla koordynatorów i duszpasterzy młodzieży, by z jeszcze większą gorliwością podjąć się zadania przygotowującego do Dni Młodzieży w Lizbonie

xTK, dyr KBO ŚDM

 Zdjęcia pochodzą z serwisu www.freepik.com