Autor: Magda

Coraz bliżej Jubileuszu 2025

21 czerwca odbyło się spotkanie online z don Francesco Scalzotto, odpowiedzialnym za przygotowania do Jubileuszu w 2025 roku w Rzymie z ramienia Dykasterii dla Ewangelizacji.


Owocem spotkania są informacje odnośnie przygotowań do Jubileuszu Młodych w Rzymie!

Informacje o planie Jubileuszu Młodych
JUBILEUSZ MŁODYCH

Informacje o rejestracji na Jubileusz
REJESTRACJA

Obecnie, po spotkaniu z Dykasterią mamy nowe, ważne informacje:

Uczestnicy z Polski są zaproszeni do rejestracji wyłącznie poprzez system polski. Aktualnie rejestrując grupę w systemie polskim należy przejść przez 4 etapy rejestracji. Podjęcie próby rejestracji bezpośrednio w systemie watykańskim, ze wskazaniem jako grupy polskiej zostanie przekierowane do polskiego systemu rejestracji. Jest to spowodowane koniecznością zapewnienia standardów, które będą wdrażane w związku z tzw. „ustawą Kamilka” po 15 sierpnia tego roku.


Liderzy rejestrujący swoją grupę w systemie polskim będą zobowiązani po 15 sierpnia do złożenia oświadczenia, że grupy przez nich organizowane spełniają wymogi ustawowe. O standardach i procedurach z nimi związanymi poinformujemy wkrótce.

 


W kolejnych etapach rejestracji w systemie polskim będzie możliwość wyboru pakietu pielgrzyma. Pakiet będzie zróżnicowany ze względu na czas pobytu w Rzymie (tygodniowy, weekendowy czy same wydarzenia na Tor Vergata), ze względu na potrzebę zakwaterowania czy wyżywienia. Trzymamy się zasady, że grupa może wybrać tylko jeden rodzaj pakietu. Częścią wspólną dla wszystkich pakietów będzie plecak, transport po mieście i ubezpieczenie. Informację o rodzajach pakietu powinniśmy otrzymać w lipcu.


Przez polski system będzie również realizowana płatność za pakiety pielgrzyma. Stosowne dokumenty płatnicze będą do wygenerowania w systemie polskim. Płatność będzie możliwa w euro lub w złotówkach po aktualnym kursie kantorowym. Zarejestrowane grupy zostaną w formie listy zbiorczej przekazane do Dykasterii, tak aby do końca marca 2025 roku zamknąć rejestrację. Wówczas liderzy grup aplikujących o zakwaterowanie otrzymają informację o miejscu zakwaterowania, jak również pozostali liderzy otrzymają informację o miejscu odbioru pakietów pielgrzyma. Grupy również otrzymają również wytyczne co do przejścia przez Drzwi Święte w Bazylice św. Piotra w Rzymie podczas Jubileuszu Młodych.

 


KBO ŚDM otrzymało wsparcie przy organizacji polskiej strefy pielgrzyma pod hasłem „Polski Rzym”.
- Więcej informacji wkrótce! 
 

Przypominamy, że dla organizacji grup autokarowych obowiązują nas wytyczne określone przez Episkopat.
WSKAZANIA DLA DUSZPASTERSTWA PIELGRZYMÓW

 Zdjęcia pochodzą z serwisu www.freepik.com