Autor: Magda

Mamy dużo do zaoferowania. Drugi dzień Międzynarodowego Kongresu Duszpasterstwa Młodzieży

Drugi dzień Międzynarodowego Kongresu Duszpasterstwa Młodzieży, który odbywał się w Rzymie w dniach 22-26 maja poruszał tamat synodalnego duszpasterstwa młodzieży - nowych stylów i stategii przywództwa.

Podczas wystąpienia Prof. dr Gustavo Fabián Cavagnari przedstawił rzeczywistość współczesnej młodzieży po pandemii i w czasach wojny. Podkreśli on, że Kościół ma ciągle dużo do zaoferowania młodzieży.  

Prof. dr Gustavo wskazał, że rzeczywistość młodzieży przeniosła się do sieci, na co wskazuje fakt, że większość pozyskanych ankiet odnośnie Christus Vivit spłynęła przez internet. Przytoczył on także statystyki, które wskazują, że po pandemii wśród młodzieży nastąpił wzrost depresji o 28 %, a problemów emocjonalnych o 26%.  Problem jest – że młodzi czują się jak starzy ludzie i nie chcą angażować się w działania. Jest pewne, że wszystko wzrasta po pandemii. Co może wskazywać, że źródłem nie jest tylko covid19.

Profesor podkreślił także, że wyzwaniem Kościoła dziś jest formacja społeczna – przywracanie młodych do społeczeństwa, gdyż społeczeństwo cierpi z powodu niewydolności ludzi młodych, którzy nie są zdolni do podejmowania odpowiedzialności. Jest to ważne, gdyż po pandemii jest poczucie opuszczenia przez Kościół. Panuje przekonanie, że Kościół się nie interesuje losem zwykłych ludzi.  

Następnie w wystąpieniu na temat przywództwa młodzieżowego Ks. dr Christopher Ryan MGL mówił o Synodalności jako drodze do wspólnoty poprzez służbę misji.

Źródłem synodalności pozostaje zawsze aktywne uczestnictwo w Eucharystii. Modzi liderzy prowadzeni przez Ducha św. mają odznaczać się osobistą i wspólnotową modlitwą, praktyczną troską i służeniem własnymi charyzmatami innym - zaznaczył.


Przeczytaj więcej

Podczas prezentacji Brenda Noriega o Formacji i duchowym towarzyszeniu młodym liderom w synodalnym duszpasterstwie młodzieży poruszyła tematy towarzyszenia młodym omawiając style i cele towarzyszenia, a także proces przygotowania do misji lidera.

Być z ludźmi, słuchać ich, podlegać procesowi duszpasterskiego nawrócenia. Czasem bycie znaczy więcej niż działanie  - zaznaczyła Brenda

Ks. Franco Galdino zaprezentował wyniki ankiety Christus Vivit poruszając temat służby młodzieży w środowisku cyfrowym. 
Mówił, że kultura cyfrowa wydatnie wpływa na proces towarzyszenia, jednak bardziej od negatywnej strony, a sposoby towarzyszenia cyfrowego nie sprawdzają się, ponieważ odrywają od doświadczenia personalnego, jakie niesie ze sobą ewangelizacja twarzą w twarz. Nie mniej jednak ewangelizacja w świecie cyfrowym to jest coś, do czego obecnie młodzi są przyzwyczajeni. Nie jest możliwe zrezygnowanie wprost z obecności w sieci po to, by wrócić do sytuacji sprzed pandemii, ale także czasów dużo mniejszego zaangażowania młodych w kulturę cyfrową.  

Ks. Franco zaznaczył, że dla tych, którzy szukają ratunku w przepastnych głębiach mediów społecznościowych oraz świata cyfrowego Kościół może być przedstawiony jako szpital polowy, czyli miejsce pierwszego kontaktu i pomocy w przywracaniu wiary i przekonania o własnej wartości, a Kościół jako szpital polowy może być punktem odniesienia w posłudze cyfrowego misjonarza. Cyfrowy misjonarz nie może być tylko nauczycielem czy przekazicielem, ale przede wszystkim świadkiem, zaangażowanym w życie Kościoła (Paweł VI). Młodzież oczekuje osobistego doświadczenia.  Misja cyfrowa nie może być tylko odniesiona do młodych online. Jest ona skuteczna tylko wtedy, kiedy prowadzi do realnego spotkania w Kościele i wznowienia życia sakramentalnego - podkreślił. 
 
 

Synodalne duszpasterstwo - nowe style i strategie

fot.: Dicastery for Laity, Family and Life

 Zdjęcia pochodzą z serwisu www.freepik.com