Autor: Magda

Misja lidera. Synodalność jako droga do wspólnoty poprzez służbę misji

"Lider w synodalności nie może widzieć tylko swoich charyzmatów. Powinien być on otwarty i widzieć je także u innych" - powiedział Ks. dr  Christopher Ryan MGL - dyrektor Centrum Misyjnego w Arete, podczas Międzynarodowego Kongresu Duszpasterstwa Młodzieży w Rzymie, który odbywa się w dniach 22-26 maja 2024.

Ks. dr Christopher Ryan MGL poprowadził wykład Synodalność jako droga do wspólnoty poprzez służbę misji.

„Czuję się ciągle młodym misjonarzem, mimo upływu lat. Chcę przedstawić drogę różnych metod połączonych ze sobą, aby pomóc młodym w odkrywaniu ich powołania. Co tak naprawdę działa? - Nie mamy gotowych odpowiedzi. Szukamy ich pragmatycznie, obserwując życie - mówił. 

Kiedy słyszymy pierwszy raz misja – kojarzy się to z wydarzeniem, rekolekcjami, ewentualnie misją karmienia głodnych, odwiedzin w więzieniu. Wiele aktywności kryje się pod słowem misja - dodał.

Ks. Christopher w swojej wypowiedzi przypomniał, że misyjność jest czymś naturalnym, ale zawsze dziełem Ducha Świętego.  - Obrazem misji jest Trójca Święta. By zbawić człowieka Trójca św. podjęła misję – Ojciec, Syn i Duch Św. w jedności wyszli ku człowiekowi, zaprosić każdego do wspólnoty z Nią. Wspólnota z Bogiem owocuje wspólnotą z innymi, jest fundamentem braterstwa i przeżywanej radości.

Wskazał On także, jak ważne jest, by tworząc taką wspólnotę pośród młodych być z nimi i dla nich cały czas także na sposób duchowy oraz by wywierać wpływ, aby prowadzić do odnowienia człowieczeństwa, a także przypominać o wartości chrztu.

Dyrektor Centrum Misyjnego zwrócił uwagę, że Christus Vivit podkreśla rolę katechumenatu, jako okazji doprowadzenia młodych do przekonania o realnej obecności Boga w ich życiu, a w konsekwencji uruchomienia ich do aktywności misyjnej. Jest to jednak proces, który rozpoczyna się od poznania. Kluczem jest świadectwo samych młodych ludzi, które rodzi się z towarzyszenia im duchowych przewodników. Pozytywna odpowiedź na kerygmat jest drogą do wspólnoty z Bogiem. W dialogu z młodymi nie wolno zapomnieć o gramatyce miłości, to znaczy umieć odmieniać miłość przez działanie Boga i wskazywać na jej kerygamtycze źródło – Bóg Cię kocha i zbawia, nie jesteś sam! Chrystus żyje! - powiedział.

Następnie Ks. Christopher wyodrębnił następny krok na tej drodze, jakim jest wzrost, na etapie którego należy dowartościować spotkanie, odnowić relację z Bogiem poprzez przypominanie kerygmatu – prawdy, że Bóg oddaje życie za mnie. W końcu należy zapraszać młodych do aktywności – budować ducha solidarności, służby, zbliżenie się do sytuacji ludzi biednych - "Pomocą i w zasadzie punktem wyjścia jest synodalność – jej dobre rozumienie otwiera młodego na wspólnotę i misję, przy zachowaniu własnej tożsamości.

Podkreślił on także, że źródłem synodalności pozostaje zawsze aktywne uczestnictwo w Eucharystii. Modzi liderzy prowadzeni przez Ducha Świętego mają odznaczać się osobistą i wspólnotową modlitwą, praktyczną troską i służeniem własnymi charyzmatami innym. - Taki lider jest otwarty na innych, nie ocenia ich, nie odrzuca. Może mieć szersze spojrzenie na sytuację życiową młodych, ponieważ sam jest częścią tego środowiska.

Ksiądz Christopher przypomniał, że odnowy wspólnot i rozumienia misji zawsze przebiegały pod natchnieniem Ducha Świętego, a odnowiciele mieli zadane tak słuchać, by kierunki zmian były zgodne z wolą Bożą. - Jeśli lider ma relację z Bogiem jest godny zaufania, warty posłuchania, choć niekiedy nie będzie to wszystkim się podobać. Będzie problem z akceptacją. Tak, niestety mają osoby z charyzmatem, nie zawsze są rozumiani.

Lider w synodalności nie może widzieć tylko swoich charyzmatów. Powinien być otwarty na innych i widzieć charyzmaty u innych - Zaznaczył,  że fundamentalne jest prowadzenie innych w oparciu o cnoty wynikające z Chrztu Świętego, a szczególnie w kwestii ewangelizacji. Młodzi liderzy muszą także respektować różne poziomy w towarzyszeniu, nie może być rywalizacji i walki o przywództwo. Każdy ze względu na swoje miejsce nie może wchodzić w kompetencje „starszych”, czyli na przykład zastąpić osoby wyświęcone, czy wskazane przez Kościół.

Mamy dużo do zaoferowania młodym

Fot.: Dicastery for Laity, Family and Life
Magdalena SierkaZdjęcia pochodzą z serwisu www.freepik.com