Autor: Magda

Spotkanie Rady KEP ds. Duszpasterstwa Młodzieży

4 kwietnia odbyło się w Warszawie spotkanie członków i konsultorów Rady ds. Duszpasterstwa Młodzieży pod przewodnictwem bpa Grzegorza Suchodolskiego.

 

Bezpośrednim powodem spotkania była kontynuacja pracy nad dokumentem dotyczącym pytań Rady Konferencji Episkopatów Europy (CCEE) odnośnie duszpasterstwa młodzieży w Polsce. Wcześniejsze spotkanie w Kokotku k. Lublińca zaowocowało powstaniem szkicu dokumentu.

 Uczestnicy spotkania wspólnie przygotowywali odpowiedzi na pytania:

  • Jaka jest sytuacja społeczno-kulturowa młodych ludzi w twoim kraju?
  • Jakie postawy przejawiają wobec wiary i doświadczenia Kościoła?
  • Jakie innowacyjne propozycje i decyzje są podejmowane w celu ożywienia ewangelizacji młodzieży?
  • Jakie konteksty, języki, miejsca, modele są proponowane, aby poprawić doświadczenie młodych ludzi w Kościele?
  • Kto i w jaki sposób troszczy się o formację młodych ludzi we wspólnocie kościelnej?
     

Jak można zauważyć tematyka tych pytań skupiona jest wokół zadań, które stają obecnie przed Kościołem odnośnie młodzieży. Już wkrótce opublikujemy na naszej stronie odpowiedzi, których treść została poddana wspólnej analizie członków i konsultorów Rady.

 

Uczestnicy spotkania powiedzieli o swoich oczekiwaniach wobec zagadnień stawianych w pytaniach.  Mamy nadzieję, że odpowiedzi przygotowane w czasie tego spotkania będą pomocne w określaniu priorytetów do współpracy z młodzieżą w zakresie duszpasterstwa, jak również staną się inspiracją do kontynuacji tematu synodalności i towarzyszenia młodym w Kościele.

fot. BP KEPZdjęcia pochodzą z serwisu www.freepik.com