Autor: Magda

Tematy spotkań Rise Up!

Katechezy Polskie w Lizbonie

Rise Up! - Powstań!

Katechezy polskie w Lizbonie

 

 

W dniach 2, 3 i 4 sierpnia odbędą się trzy dni katechez w języku polskim prowadzonych przez wybrane zespoły animacyjne pod przewodnictwem polskich biskupów. Biskupi wraz z młodymi będą słuchać tekstów biblijnych i rozważać je pod kątem tematu dnia. Na koniec każdego spotkania obecny biskup powie krótką konferencję jako podsumowanie wypowiedzi młodych Polaków. 

Spotkania opierają się na tematach trzech ostatnich orędzi, które papież skierował do młodych ludzi i są powiązane z ogólnym tematem 37. Światowych Dni Młodzieży, który brzmi: "Maryja wstała i poszła z pośpiechem" (Łk 1,39).

 

Dają one młodym ludziom misję, mówiąc, że teraz jest czas, aby marzyć i pracować na rzecz nowego świata, tak jak Maryja jako młoda kobieta.

Ale jak możemy naśladować Maryję dzisiaj?

Ci, którzy starają się być jak Maryja - ludzie, którzy słuchają Słowa Bożego, wstają i wyruszają w drogę - nie są ludźmi, którzy siedzą na kanapie lub patrzą na rzeczy z balkonu lub okna. Pontyfikat papieża Franciszka przedstawił kilka tematów, które są bliskie sercom młodych ludzi. Wskazują one na konkretne, praktyczne sposoby budowania misyjnego Kościoła wychodzącego na obraz Maryi z młodzieżą Rise Up: ekologia integralna,  przyjaźń społeczna, wspólnota  oraz Miłosierdzie Boże.

Dynamika „budowania domu”
We wszystkich miejscach spotkań Rise Up Komitet Organizacyjny ŚDM w Lizbonie poprosi parafię goszczącą o dostarczenie materiałów na budowę „domu”, który młodzi ludzie będą wspólnie budować w ciągu trzech poranków. Każdego ranka, o wskazanej porze, zespół animatorów będzie zapraszał młodych ludzi do zapisania na kolorowych kartkach swoich „marzeń” związanych z tematem dnia, a następnie przyczepienia ich do domu. Kolor kart będzie nawiązywał do tematu dnia:

  • Kolor zielony reprezentuje ekologię i symbolizuje otaczający nas świat. Zostaną one umieszczone na ścianach domu.

  • Kolor żółty reprezentuje przyjaźń społeczną i symbolizuje radość ze spotkania i wspólnoty. Zostaną one przymocowane do drzwi i okien, miejsc relacji.

  • Kolor czerwony reprezentuje Miłosierdzie i świadczy o miłości Jezusa, który umarł za nas i przebaczył nam nasze grzechy; zostaną one przymocowane do dachu, jako zwieńczenie konstrukcji.

W ciągu trzech poranków ta dynamika pokaże młodym ludziom,
jak wszyscy mogą zbudować wspólny dom ze swoich marzeń

 

2 sierpnia

Temat biblijny: Maryja wstała i poszła z pośpiechem w góry (Łk 1,39)

Ewangelia: Łukasza 1, 39-45

Temat do refleksji: Ekologia integralna

 

Głównym celem tego spotkania jest zgłębienie ogólnego tematu ŚDM i wprowadzenie młodych ludzi w doświadczenie bycia kochanym i powołanym przez Pana, tak jak Maryja. To doświadczenie popycha nas do pójścia wyżej, do wyjścia ku innym, do pojednania z Bogiem, z braćmi i siostrami oraz odkrywania piękna otaczającego świata i stworzenia.  

3 sierpnia

Temat biblijny: Zróbcie wszystko, cokolwiek wam powie (J 2,5)

Ewangelia: Jana 2, 1-5

Temat do refleksji: Przyjaźń społeczna

 

Spotkanie powinno mieć na celu pokazanie młodym ludziom konkretnych sposobów podążania za Jezusem i naśladowania Maryi, a tym samym nadania treści ich "tak" (por. Orędzie na ŚDM 2021). Młodzi ludzie powinni czuć się zaproszeni do udziału w Bożym marzeniu dla ludzkości i do aktywnego przyczyniania się do przekształcania rzeczywistości. Młodzi ludzie i biskup powinni dać świadectwo konkretnych działań już zrealizowanych, aby pokazać innym młodym ludziom, że praktyczne zaangażowanie jest rzeczywiście możliwe i wykonalne. Należy wyjaśnić młodym ludziom, że modlitwa jest również sposobem podejmowania działań i przypomnieć im o mocy modlitwy do Boga: poprzez modlitwę są wezwani do wstawiania się za naszą zranioną ludzkością, tak jak uczyniła to Maryja w Kanie Galilejskiej.

 

 

4 sierpnia

Temat biblijny: Jego miłosierdzie z pokolenia na pokolenie (Łk 1, 50).

Ewangelia: Łukasza 2, 15-20

Temat do refleksji: Miłosierdzie Boże

Podczas trzeciego poranka młodzi ludzie zostaną wprowadzeni w znaczenie ciszy i kontemplacji. Będą zachęcani do zbliżenia się i zaprzyjaźnienia z Jezusem, "człowiekiem trzeciego dnia", tym, który został ukrzyżowany i zmartwychwstał. W tym spotkaniu z Ojcem miłosierdzia młodzi ludzie zostaną zaproszeni do ponownego przyjrzenia się drodze swojego życia, spędzając czas na adoracji, osobistym dialogu i pojednaniu z Bogiem. 

 

 Zdjęcia pochodzą z serwisu www.freepik.com