Autor: Magda

Biskupi polscy licznie na ŚDM

21 biskupów w służbie Młodym na ŚDM

21 polskich biskupów pojedzie wraz z młodzieżą na Światowe Dni Młodzieży!

 

 

"Światowe Dni Młodzieży są wspólnym dziełem całego Kościoła. Biorą w nich udział oczywiście ludzie młodzi, bo to jest robione przez nich i dla nich, ale młodym towarzyszą zawsze osoby duchowne, duszpasterze, a także księża biskupi. Jak wiemy po Soborze Watykańskim II, to właśnie Światowe Dni Młodzieży są największym zgromadzeniem biskupów na całym świecie. Bierze w nich udział około 800 biskupów Kościoła powszechnego. Natomiast naszej grupie 20 tys. młodych, którzy wybierają się do Lizbony, towarzyszyć będzie 21 księży biskupów – członków Konferencji Episkopatu Polski. Każdy z nich będzie głosił na miejscu jedną lub dwie katechezy. Oczywiście księża biskupi chcą być także ze swoją młodzieżą, dlatego wielu z nich wyjeżdża już na „Dni w diecezjach”. Będą razem na tym pierwszym etapie od 26 do 31 lipca. Wszyscy natomiast będziemy już później na wydarzeniach centralnych, w których jak ufamy, weźmie udział także Ojciec Święty Franciszek." - powiedział Bp Grzegorz Suchodolski podczas obrad 395. Zebrania Plenarnego KEP 

Podczas spotkania Bp Grzegorz przedstawił także księżom biskupom inicjatywę tak zwanej Polskiej Lizbony, która będzie funkcjonowała  od 31 lipca do 4 sierpnia w Lizbonie. Miejscem spotkań Polaków i Polonii będzie Stadion 1 Maja, znajdujący się w centrum Lizbony. Na tym obiekcie odbędzie się Festiwal Młodych oraz wieczorne koncerty, w których wezmą także udział bardzo znani polscy wykonawcy.

"Myślę, że będzie to także dobry moment na przeżycie Wspólnoty Narodowej, bo razem z nami wyruszającymi z Polski na tym stadionie będą spotykać się także licznie reprezentowane w Lizbonie grupy polonijne. Tam również w środę 2 sierpnia, planujemy spotkanie narodowe właśnie Polaków i Polonii, o godzinie 17. 00 będzie koncelebrowana Msza święta z udziałem wszystkich polskich biskupów, na której homilię wygłosi arcybiskup Grzegorz Ryś. Później będzie także koncert, który zintegruje, mam nadzieję nas wszystkich będących w Lizbonie."- powiedział Bp Grzegorz.

Spotkanie na stadionie polskim w Lizbonie, będzie dla uczestników ŚDM - a szczególnie dla młodych polaków z grup polonijnych, biorących udział w projekcie Polska Lizbona, okazją do integracji, wymiany doświadczeń, a także poznania lepiej kultury polskiej.Zdjęcia pochodzą z serwisu www.freepik.com