Autor: Magda

Polonia i Polacy!

W drodze na ŚDM

Polonia i Polacy w drodze na ŚDM!

Dzięki projektowi "Polonia i Polacy w drodze na ŚDM" grupa około 300 Polaków mieszkających aktualnie w Polsce i 300 Polaków mieszkających za granicą otrzyma dofinansowanie do wyjazdu na Światowe Dni Młodzieży

Projekt finansowany jest ze środków Kanclearii Prezesa Rady Ministrów w ramach konkursu Polonia i Polacy za granicą 2023

Według założeń projektu Polonia i Polacy razem na ŚDM młodzi Polacy przylecą się do trzech miast Europy, aby w podróż do Lizbony wyruszyć wspólnie autokarami. Już podczas drogi młodzież będzie miała okazję doświadczyć polonijno-polskiej wspólnoty. Wspólne miasta to Paryż, Barcelona i Madryt.

Z Paryża swą podróż zaczynają młodzi Polacy z diecezji tarnowskiej, warszawskiej oraz grupa polonijna ZHR z Litwy i Łotwy. Przebędą wspólną drogę do Viana do Castelo, gdzie spędzą tydzień razem w ramach Dni w Diecezjach, a następnie przejadą wspólnie dwoma autokarami do Lizbony na finał ŚDM, gdzie wezmą udział katechezach po polsku i Eucharystii dla Polonii i Polaków w dniu 2 sierpnia na Stadionie 1 Maja w Lizbonie. Po zakończonych uroczystościach przejdą wspólnie do Madrytu. 

Z Barcelony swą podróż rozpoczną młodzi Polacy z diecezji lubelskiej, koszalińsko-kołobrzeskiej oraz sosnowieckiej wraz z młodymi Polakami z Francji.Po wspólnie spędzonych dwóch dniach w Barcelonie  udadzą się do Porto, na Dni w Diecezjach, gdzie będą mieli okazję zaprezentowania wspólnego programu artystycznego. W Porto dołączy do nich grupa młodzieży polonijnej z Edmonton w Kanadzie. Następnie, podobnie jak grupa poprzednia, przejadą wspólnie do Lizbony i wezmą udział w wydarzeniach zaplanowanych dla Polaków i Polonii. Na zakończenie wspólnie przejadą do Barcelony, skąd odlecą do swoich krajów. 

Z Madrytu swą podróż rozpoczną młodzi z diecezji łomżyńskiej i tarnowskiej wraz z Polakami z Wielkiej Brytanii i z Kościoła na Wschodzie (Ukraina, Białoruś, Kazachstan, Bułgaria, Rumunia i Grecja). Również z Madrytu swą drogę rozpoczną młodzi z diecezji gdańskiej oraz z Chicago, ze Stanów Zjednoczonych. Łącznie z Madrytu we wspólną drogę wyruszy ponad 300 osób. Grupa z diecezji gdańskiej oraz Chicago przejadą na Dni w Diecezajch do Porto, natomiast pozostałe grupy po dwóch dniach spędzonych w Madrycie wezmą udział w Festiwalu Welcome to paradise organizowanym w Portimao w diecezji Algarve. Tak jak pozostali uczestnicy wezmą udział w wydarzeniach w Lizbonie. 

 

Co będzie efektem zrealizowanego projektu? 

Bezpośrednim efektem projektu będzie wspólnie przeprowadzonych 12 warsztatów (po około 2h każdy) przewidzianych w miejscach wspólnych spotkań, z zakresu pielęgnacji ojczystej mowy i kultury polskiej z uwzględnieniem oczywistych różnic. Warsztaty te i spotkania zostaną utrwalone w formie zdjęć i prezentacji oraz jako filmy dokumentujące wzajemną wymianę kultury i tradycji polskiej.

Z wielką radością opublikujemy na naszej stronie efekty graficzne i medialne wszystkich spotkań

Dodatkowo planowanych jest 6 wspólnych występów artystycznych, przygotowanych pod
kierunkiem animatorów. Wspólny program artystyczny zostanie zaprezentowany podczas Dni w
Diecezjach. Uczestnicy projektu wezmą udział w 3 katechezach polskich oraz spotkaniach
tematycznych, organizowanych przez KBO ŚDM w Lizbonie. Poprosiliśmy uczestników, aby przekazali nam świadectwa po zakończonym projekcie. 

Już teraz trwają w poszczególnych krajach spotkania młodych Polaków i tworzone telemosty, dzięki którym można nawiązać pierwsze kontakty. Tak dzieje się na przykład w Wielkiej Brytanii w parafii Slough, gdzie młodzież razem z ks. Leszekiem Bubą przygotowuje się do swego rodzaju polonijno-polskiej wymiany młodzieży. 

Dzięki realizacji projektu młodzi Polacy mieszkający na terenie kraju i poza nim, będą mogli się poznać, spędzić wspólnie czas i zacieśnić więzy. A to wszystko podczas wspólnej pielgrzymki na ŚDM w Lizbonie!

Kto poprowadzi projekt? 

Kadrę obsługującą projekt ,,Polonia i Polacy w drodze na ŚDM" stanowią osoby przygotowane
merytorycznie, mające wykształcenie pedagogiczno-teologiczne. W skład kadry wchodzą osoby
mające przede wszystkim doświadczenie w organizacji ŚDM, będące znanymi liderami środowisk
polonijnych:  ks. Leszek Buba, ks. Jacek Michalski, ks. Jan Dziedzina, s. Rafaela, s. Monika Hoffmann.
Po stronie polskiej liderami będą p. Bogumiła Sekulska, p. Przemysław Wojciechowski, ks. Damian Szewczyk, ks. Piotr Ryndak, ks. Stanisław Kłyś oraz ks. Tomasz Grala, mający w swoim
środowisku opinię dobrych organizatorów imprez pod względem merytorycznym i duchowym.
Ogromne wsparciem jest także merytoryczna pomoc ks. Leszka Kryże, eksperta ds. pomocy
Kościołowi na Wschodzie. Wyżej wymienieni mają umiejętności posługiwania się metodą
warsztatową ważną dla realizacji projektu. Kadrę stanowią także opiekunowie grup uczestniczących
w projekcie oraz animatorzy spotkań warsztatowych. Zasobem rzeczowym będą przewodniki po
modlitwach polskich, z uwzględnieniem Mszy św. przygotowane na okoliczność spotkania.

Młodzi będą wspólnie podróżować, bawić się, a także uczestniczyć w spotkaniach zachęcających do wspólnej pracy i przełamywania barier. W tym celu będą razem uczestniczyć w warsztatach promujących polską tradycję, kulturę i wartości chrześcijańskie. 

Mamy nadzieję, że dzięki projektowi, uda się nawiązać ścisłą współpracę między grupami z Polski i z zagranicy której efektem będą: pielęgnacja ojczystej mowy, kultury i tradycji polskich, poznawanie różnic kulturowych tej samej narodowości podczas wzajemnego przebywania ze sobą oraz próba zrozumienia genezy tych różnic, nawiązanie wzajemnych relacji i ich kontynuacja przez organizację kolejnych spotkań oraz poprzez media społecznościowe.

Będziemy na bieżąco relacjonować przygotowania do projektu i udostępniać w naszych mediach społecznościowych. 

Projekt finansowany ze środków Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w ramach konkursu Polonia i Polacy za Granicą 2023Zdjęcia pochodzą z serwisu www.freepik.com