Autor: Magda

W szkole o Lizbonie

Czyli katecheza o ŚDM

Każdy moment jest dobry, aby powiedzieć komuś o Światowych Dniach Młodzieży! 


Jedną z takich chwil, jest lekcja religii w szkole. 
Dlatego pragniemy zachęcić wszystkich katechetów, do zapoznania się z  Katechezą o Światowych Dniach młodzieży,
którą przygotował Ks. Przemysław Kapała. 
 


Cele:
- ukazanie istoty i zainteresowanie ideą Światowych Dni Młodych,
- pokazanie jaką wartość dla Boga ma każdy człowiek,
- uczeń umie odszukać informacje o Światowych Dniach Młodzieży i wie, gdzie może rozwijać swoje zainteresowanie Światowymi Dniami Młodzieży.

1. Aktywizacja i wprowadzenie w temat:

Dzielimy klasę na 4 grupy, każda grupa otrzymuję do przetłumaczenia miejsce i hasło Światowych Dni Młodzieży, po przetłumaczeniu każda grupa ma w internecie poszukać z jakim wydarzeniem jest związane przetłumaczone zdanie i  miejsce.

Panama 2019
(
January 22-27, 2019, Panama)
Panama
Behold, the handmaid of the Lord, let it be done to me according to your word. (Luke 1:38)
Krakow 2016
(July 26–31, 2016, Poland)
Blessed are the merciful, for they will receive mercy (Mt 5: 7)
Rio de Janeiro 2013
(July 23–28, 2013, Brazil)
Go and make disciples of all nations! (cf. Mt 28:19)
Madrid 2011
(August 15–21, 2011, Spain)
Rooted and built up in Christ, firm in faith (cf. Col 2: 7)


2.Idea i początki Światowych Dni Młodzieży

 

Zapytać uczniów o istotę nauczania: 
- czego potrzebuje człowiek? 
-dlaczego Bóg nas szuka? 
- jacy musimy być przed Bogiem?


Ukażmy, że celem Światowych Dni Młodzieży było i jest dać doświadczenie wielkiej wspólnoty Kościoła Powszechnego, która głosi prawdę o Bogu, który szuka każdego człowieka i go kocha. 


3. Symbole Światowych Dni Młodzieży


 https://sdmpolska.pl/symbole-sdm

http://www.parafia-drelow-nmp.siedlce.opoka.org.pl/sdm/historia.htm


Krzyż Światowych Dni Młodzieży

Drewniany krzyż, nazywany dziś „Krzyżem Światowych Dni Młodzieży”, wysoki na 3,8 metra został wykonany w 1983 roku z okazji rozpoczęcia Roku Świętego Jubileuszu Odkupienia (25.03.1983 – 22.04.1984).


Na zakończenie Roku Świętego, po zamknięciu Drzwi Świętych. Papież powierzył ten krzyż młodzieży całego świata, reprezentowanej przez młodych z Międzynarodowego Centrum Młodzieży San Lorenzo w Rzymie. Takie były słowa Papieża, które wygłosił przy tej okazji: 


"Droga młodzieży, na zakończenie Roku Świętego powierzam wam znak tego Roku Jubileuszowego: Krzyż Chrystusa! Nieście go na cały świat jako znak miłości Pana Jezusa do ludzkości i głoście wszystkim, że tylko w Chrystusie umarłym i zmartwychwstałym jest zbawienie i odkupienie". (Rzym, 22 kwietnia 1984).

Ikona Matki Bożej Salus Populi Romani

Od 2003 r. krzyżowi pielgrzyma towarzyszy ikona Matki Bożej Salus Populi Romani przedstawiająca Matkę Boską z Dzieciątkiem na ręku. Ikonę wprowadził również Papież Jan Paweł II jako symbol obecności Maryi wśród młodzieży.


Wysoka na 1,20 metra i szeroka na 80 centymetrów ikona Matki Bożej Salus Populi Romani kojarzona jest z jednym z najpopularniejszych nabożeństw maryjnych we Włoszech. Istnieje starożytna tradycja zabierania go w procesji ulicami Rzymu, aby odpędzić niebezpieczeństwa i nieszczęścia lub położyć kres zarazie.

 

4. Gdzie odbędą się najbliższe ŚDM

Posłuchajmy  hymnu na  ŚDM w  Lizbonie 

"Powietrze już drga"

Ruszamy w drogę, jeden łączy nas cel
We wspólnej wędrówce spotkaliśmy się
Jak Maryja chcemy przyjąć Twój plan
To my Twoi słudzy wołamy co dnia
Ojcze nasz, Panie nasz
Niech dziś wola Twa wypełni się w nas
Chcemy jak Matka Twa
Otwierać swe serca na łaski tej dar

Ref. Wszyscy słyszą nasz radosny głos
Podnosimy swe ręce, powietrze już drga
Jezus żyje, nie zostawi nas
Już teraz na miłość jest czas

Ty, co ciągle poszukujesz swych dróg
Posłuchaj uważnie, co mówi Ci Bóg
Spróbuj z nami podnieść w górę swój wzrok
Gdy tracisz nadzieję, bo zgubiłeś gdzieś
uśmiech Twój, miłość Twą
Odzyskasz je znów, zaufaj bo On
dobrze zna serca głos
I ruszaj bez strachu, zrób pierwszy krok!

To Maryja pierwsza znała ten dar
Miłości bez końca, co zawsze już trwa
Zaufała, nauczyła nas jak
Przyjmować do serca Jezusa, gdy On
Daje nam Ciało Swe
Ja przyjąć Go chcę, podnoszę swój głos,
Wołam On Panem mym
Ja ufam Jemu, a On ufa mi!


Nie zwątpiła w obietnicę Twą
Maryja, tak młoda, nie bała się wstać
I z pośpiechem wyruszyć na górski szlak
Jej krewna Elżbieta witała ją tak:
„Raduj się, chwała Ci,
Bo owoc Twej wiary, Syn Jezus, nasz Pan”
I ja też słyszeć chcę
„Twa wiara wystarczy, nie lękaj się!"

Tekst: João Paulo Vaz
Muzyka: Pedro Ferreira
Aranżacja: Hubert Kowalski
Tłumaczenie: ks. Marcin Filar, Marcel Gawron


Przyszłoroczne ŚDM–y odbywać się będą w Portugalii,
wydarzenia centralne w Lizbonie od 1 do 6 sierpnia 2023 pod hasłem:
"Maryja wstała i poszła z pośpiechem" (Łk 1,39).


5. Gdzie można znaleźć informacje o ŚDM
(prezentacja strony Krajowego Biura Organizacji ŚDM)


Można zaprezentować zakładkę Lizbona 2023, gdzie znajdziemy aktualności związane z ŚDM, informacje o wolontariacie, punkty zapisów w całej Polsce.

6. Gdzie można zapisać się na ŚDM w mojej diecezji:

W tym punkcie przedstawiamy kapłanów odpowiedzialnych za ŚDM - y  oraz miejsca przygotowań do wyjazdu na spotkanie z Ojcem Świętym.

 Zdjęcia pochodzą z serwisu www.freepik.com