Autor: Magda

Razem do Lizbony

Polonia na ŚDM

Podczas spotkania odpowiedzialnych za duszpasterstwo młodzieży polskiej i polonijnej rozmawialiśmy o Światowych Dniach Młodzieży w Lizbonie! 

Poruszone zostały na nim kwestie dotyczące organizacji pobytu młodych Polaków z emigracji na Światowych Dniach Młodzieży oraz pomocy, jaką Krajowe Biuro Organizacyjne ŚDM może udzielić przy organizacji tego wydarzenia. 


Nasz system rejestracji internetowej został dostosowany, aby móc umieszczać profile organizatorów grup ŚDM nie tylko z Polski, ale także z zagranicy. - Do tego serdecznie zapraszamy! 

REJESTRACJA I LOGOWANIE W JĘZYKU POLSKIM

Powstawała interaktywna mapa, która może w sposób wizualny jednoczyć wszystkich, którzy  przygotowują się do ŚDM zarówno z Polski jak i z zagranicy, których łączy temat Polski.

Mapa punktów przygotowań do ŚDMDla osób zamieszkujących poza terytorium Polski są dwie możliwości uczestnictwa w Światowych Dniach Młodzieży :

    1. Zalogowanie się przez lokalne duszpasterstwo. 

    2.  Zalogowanie się przez biuro organizacyjne polskie. - Zostanie stworzona specjalna podgrupa o nazwie ,,emigracja".


Mamy nadzieję, że działania przez nas podjęte ułatwią młodym z całego świata spotkanie swoich rodaków i doświadczenie wspólnoty Żywego Kościoła podczas Światowych Dni Młodzieży w Lizbonie! ⛪

 Zdjęcia pochodzą z serwisu www.freepik.com