KBO w ramach swoich kompetencji prowadzi działalność gospodarczą, której celem jest pozyskiwanie funduszy na promowanie idei Światowych Dni Młodzieży, w duchu nauczania inicjatora ŚDM św. Jana Pawła II. Pozyskane fundusze są wydawane zgodnie ze statutem na działania wspierające młodzież polską głównie w zakresie funkcjonujących stowarzyszeń i organizacji młodzieżowych działających przy parafiach i w diecezjach.


 KBO pozyskuje środki pieniężne na cele statutowe na podstawie: 

1. Darowizny
2. Umowy sponsorskiej Podmiotom, które podejmą współpracę z KBO oferujemy następującą powierzchnię reklamową:

 1.  Umieszczenie informacji oraz logo sponsora strategicznego na stronie internetowej KBO ŚDM Polska
 2. Umieszczenie informacji na plakatach A3 informujących o Dniach Młodzieży
 3. Umieszczenie banerów lub roll-upów sponsorów strategicznych jak również gadżetów reklamujących markę  podczas wydarzeń takich jak:
  - Konferencje organizowane przez KBO z udziałem zaproszonych mediów planowane z podaniem informacji o aktualnym stanie przygotowań do ŚDM w Lizbonie
  - Spotkania ogólnopolskie organizowane przez KBO i Episkopat Polski, takie jak Zjazd Diecezjalnych Koordynatorów ŚDM i Diecezjalnych Duszpasterzy Młodzieży oraz Krajowe Forum Duszpasterstwa Młodzieży
  - Rekolekcje wyjazdowe dla dzieci i młodzieży, koncerty i festiwale, organizowane przez Opiekunów grup kościelnych na ternie całego kraju, w czasie których promowana będzie idea ŚDM
 4. Umieszczenie informacji o sponsorach strategicznych na materiałach w ramach tzw. polskiego pakietu pielgrzyma – na wydrukowanych książkach dla pielgrzyma w wersji polskiej
 5. Dołączenie do zestawu pakietu pielgrzyma przygotowywanego przez KBO informacji w formie ulotki o sponsorze strategicznym lub określonego gadżetu promującego sponsora strategicznego
 6. Zorganizowanie przestrzeni w postaci sceny i pomieszczeń w czasie tzw. Dnia Polski podczas trwania ŚDM w Lizbonie i umieszczenie informacji o sponsorach
 7. Zamieszczenie informacji o sponsorach strategicznych  w przestrzeni medialnej przy okazji produkcji materiałów o przygotowaniach do ŚDM w Lizbonie w postaci tzw. obrendowania audycji. Przestrzeń medialna rozumiana jest poprzez:
  - Niezależne Forum Rozgłośni Katolickich, zrzeszających 19 rozgłośni na terenie całego kraju
  -Polskie Radio oraz Telewizja Polska S.A
  - Portale katolickie, współdziałające z kościołem katolickim
 8. Umieszczenie informacji o sponsorach strategicznych na materiałach formacyjnych, afirmowanych przez KBO jako sposób promocji ŚDM w parafialnej formacji duchowej wspólnot i stowarzyszeń młodzieżowych

Zapraszamy do współpracy!


Zdjęcia pochodzą z serwisu www.freepik.com